Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Työelämätaidot murroksessa

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja tulevaisuuden työympäristö asettaa uusia vaatimuksia niin työntekijöille kuin esihenkilöillekin. Digitalisaation, globalisaation ja teknologian nopean kehityksen myötä työelämätaidot ovat murroksessa. Jotta menestymme tulevaisuuden työelämässä, on meidän hallittava joukko keskeisiä taitoja, kuten itsensä johtamista, tunneälyä ja resilienssiä. Lisäksi on tärkeää osata hyödyntää uutta teknologiaa, kuten tekoälyä. Näiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen ja sujuva yhteensovittaminen luo vahvan perustan ammatilliselle menestykselle ja työyhteisön hyvinvoinnille.

 

Tulevaisuuden työelämätaidoissa korostuu itsetuntemus 

Selvitäksemme tulevaisuuden työelämästä, on meidän entistä tärkeämpää osata tunnistaa omat voimavaramme ja osata suhteuttaa ne työn asettamiin vaatimuksiin. Tässä itsetuntemus on tärkeää. Tavoittelemalla itsellemme tärkeitä asioita pystymme tekemään itsellemme parhaat valinnat.

Maailma ja siinä mukana työelämä muuttuu äkillisesti ja muutoksia tulee paljon. Tietoa on osattava etsiä ja omaksua yhä nopeammin. Tulemme siis tarvitsemaan yhä enemmän resilienssiä eli kykyä pärjätä muuttuvissa tilanteissa. Etenkin haastavissa tilanteissa tarvitsemme myös psykologista joustavuutta eli kykyä olla läsnä joustavasti tilanteen vaatimalla tavalla. Psykologisen joustavuuden avulla muutoksiin sopeutuminen helpottuu. Yksi keskeisistä taidoista on tunneälykkyys. Tunneälykkyyden avulla meillä on parempi kyky hallita ja havaita muiden tunteita. Tunneälykkyyttä kehittämällä vuorovaikutus haastavissakin tilanteissa helpottuu.

Työelämän muuttuessa yhä vaativammaksi ja kiireisemmäksi on meidän osattava käyttää myös työvälineitä helpottamaan työtämme. Yksi näistä välineistä on tekoäly. Yrityksissä arvostetaan osaamista tekoälyn hyödyntämiseen, ja sen avulla vapautuvaa aikaa voidaan käyttää työn tehostamiseen ja laadullistamiseen.

Yhdessä syntyy parempaa kuin yksin 

Johtamisen ja työhyvinvoinnin opiskelijoiden 17.5.2024 järjestämässä asiantuntijapäivässä tulevaisuuden työelämätaitojen lisäksi käsittelimme teemoja: tulevaisuuden johtaminen, jaettu johtajuus ja positiivinen johtaminen. OAMK:n liiketoiminnan osaamisalajohtaja Jarmo Mikkolan mukaan tulevaisuuden johtajuudessa korostuvat tavoitteiden selkeä korostaminen ja viestiminen koko organisaatiolle. Jaettu johtajuus puolestaan korostaa yksilöiden vahvuuksien hyödyntämistä ja arvostamista sekä perinteisen johtajaroolin jakamista näiden vahvuuksien mukaan. Jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti jokaisella tulee olla mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa organisaation päätöksiin. Positiivinen johtajuus on käden ja sydämen yhteistyötä, jossa toimiva vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat avainasemassa.

Tulevaisuuden johtamistaitoja vaikuttaakin yhdistävän tiimin ja yksilön vastuuttaminen niin organisaation tavoitteiden kuin oman osaamisenkin suhteen. Johdon roolin muuttuessa lisääntyy myös laadukkaan vuorovaikutuksen merkitys. Tulevaisuuden työntekijä puolestaan osaa johtaa itseään, osaa hyödyntää muiden osaamista ja pystyy kohtaamaan muutoksia sujuvasti. Panostamalla näihin taitoihin työntekijät ja yritykset voivat varautua tulevaisuuden vaatimuksiin ja luoda menestyvän ja hyvinvoivan työympäristön.
 

Blogitekstin kirjoittamisessa on käytetty avuksi tekoälyä lähteiden hakemiseen ja oikeinkirjoituksen tarkastamiseen. 

Blogin on kirjoittanut Johtamisen ja työhyvinvoinnin YAMK-opiskelija Päivi Hartikainen 

 

Millä taidoilla pärjää työelämässä 2030-luvulla? | Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Työn tulevaisuudet megatrendien valossa – Sitra 

Työelämä muuttuu – mitä työelämävalmiuksia tarvitsemme? – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi) 

Mattila, Katja 2024. Jaettu johtajuus. Luento Tulevaisuuden työelämätaidot -asiantuntijapäivässä 17.5.2024 

Mikkola, Jarmo 2024. Tulevaisuuden johtaminen. Luento Tulevaisuuden työelämätaidot -asiantuntijapäivässä 17.5.2024 

Sund, Tiina 2024. Psykologinen joustavuus ja tunneälykkyys. Luento Tulevaisuuden työelämätaidot -asiantuntijapäivässä 17.5.2024 

Wenström, Sanna 2024. Positiivinen johtaminen. Luento Tulevaisuuden työelämätaidot -asiantuntijapäivässä 17.5.2024 

  

 

 

 

 

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *