Author: kaisonik

Sairaanhoitajaopiskelijat online!

Teksti ja kuvat: Asiakasvastuisen hoitotyön syventävien opintojen opiskelijat & Kirsi Myllykangas Jo vuodesta 2015 alkaen Oamkin Oulaisten kampuksella sairaanhoitajien opinnot ovat toteutuneet monimuoto-opetuksena. Nimensä mukaisesti opinnot todella ovat monimuotoisia ja opetusmenetelmät monipuolisia. Kliinisiä taitoja...

Moniammatillisella täydennyskoulututuksella kohti parempaa potilasturvallisuutta

Teksti: Henna Aaltonen, Satu Pinola, Maarit Rajaniemi   Potilasturvallisuuden edistäminen on tärkeä osa terveydenhuoltoa Suomessa. Sujuva moniammatillinen yhteistyö on keskeisessä roolissa potilasturvallisuuden hallinnassa. Simulaatiokoulutuksen on todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista lisätä potilasturvallisuutta sekä harjoitella...

Sairaanhoitaja apteekkimaailmassa

Teksti: Maaria Saukko Kuva: Kirsi Myllykangas Maaria Saukko, Minna Krapu ja Sari Vehkaperä selvittivät opinnäytetyössään Oulaisten apteekin terveyspisteen tarpeellisuutta sekä kartoittivat palveluita, joita apteekin asiakkaat siltä toivoisivat. Tutkimuksessa selvisi, että terveyspisteelle olisi tarvetta ja...

Näkökulmia nuorten hyvinvointiin kansainvälisin silmin

Marraskuussa 2019 Oulaisten kampuksen sairaanhoitajaopiskelija ja sosionomi (AMK) Jenni Hannula ja lehtori Kirsi Myllykangas viettivät viikon Englannissa Lincolnin yliopistossa Erasmus+ rahoitteisessa, neljän maan korkeakoulujen yhteistyöverkoston järjestämässä konferenssissa. Konferenssi oli tämän yhteistyöverkoston järjestämänä järjestyksessään kuudes....

Oulaisten kampus

Tästä se kaikki alkoi

Moi kaikille! Oulaisissa sairaanhoitajakoulutuksella on pitkät perinteet, mutta vuoden 2015 alussa Oulaisten kampuksella otimme rohkean askeleen ja aloitimme ensimmäisenä Oamkissa kehittää ja kokeilla sairaanhoitajakoulutusta monimuoto-opetuksen keinoin. Siitä lähtien olemme toteuttaneet opetusta pedagogisesti laadukkaana ja...