Author: Liikkeessä

Opiskelijan ja tiimin itseohjautuvan oppimisprosessin tuki, seuranta ja kehittäminen Trapesti Oy:ssä

Kirjoituksen tarkoituksena on avata opiskelijayritys Trapesti Oy:n toimintaa, toimintaperiaatteita, tapaa toimia sekä fasilitointeja, jotka on kehitetty tukemaan Trapestin toimintaa ja asetettuja oppimis- ja osaamistavoitteita. Opiskelijat työskentelevät opiskelijayrityksessä tyypillisesti yhden kauden. Opiskelijoiden vaihtuminen vuosittain vaatii...

pehmeät taidot työelämässä kovat taidot

Pehmeät taidot ovat työelämän kovin menestystekijä

Tässä blogissa käsittelemme, mitä hyötyjä pehmeistä taidoista on työelämässä ja muussa elämässä, sekä miten niitä voi kehittää paremmiksi. Pehmeiden taitojen avulla voi menestyä rekrytointiprosesseissa ja erityisesti esihenkilötyössä pehmeät taidot korostuvat. Unelmien työelämä -tapahtumassa Linnanmaan...

psykologinen turvallisuus työyhteisö työilmapiiri

Psykologinen turvallisuus työhyvinvoinnin avaintekijänä

Psykologisen turvallisuuden käsite on viime aikoina saanut runsaasti tilaa työelämäkeskusteluissa. Työnteon kulttuurissamme uskalletaan entistä rohkeammin nostaa esiin myös pehmeiksi miellettyjä, inhimillisiä arvoja. Näistä psykologisen turvallisuuden kokemus on yksi olennaisimmista. Mutta mitä sillä tarkoitetaan ja...

unelmakartta työelämä valmennus

Unelmakartta oman osaamisen kehittämisen ja urasuunnittelun välineenä

Unelmakarttatyöskentelyä voi hyödyntää monin eri tavoin työssä. Unelmakartan avulla omat työelämän tavoitteet ja uramahdollisuudet selkeytyvät. Tule kokeilemaan unelmakarttatyöskentelyä Unelmien työelämä! -seminaariin 12.5.2023. Unelmakartta on erinomainen työkalu henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen työelämässä. Luomalla unelmakartan unelmatyöstäsi...

vuorovaikutustaidot työyhteisö

Vuorovaikutustaidot arjessa ovat hyvinvoivan työyhteisön salaisuus

Tämä blogi paljastaa vuorovaikutustaitojen merkityksen työhyvinvoinnille ja tarjoaa vinkkejä niiden kehittämiseen. Arjen vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikille työntekijöille, olitpa sitten työelämää vasta aloittamassa tai jo kokenut työelämän ammattilainen. Hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa vuorovaikutustaidoilla on merkittävä rooli....

esihenkilö johtaminen

Esihenkilö! Johtaminen vaikuttaa nuoren urapolun muotoutumiseen

Millaisia taitoja esihenkilöiltä vaaditaan tulevaisuudessa, kun uudet sukupolvet aloittavat ensimmäisissä työpaikoissaan? Millaisia odotuksia nyt peruskoulua, lukiota ja ammattikoulua käyvillä nuorilla on työelämästä? Ymmärtämällä nuorten maailmankuvaa ja sieltä kumpuavia odotuksia, esihenkilö pystyy rakentamaan hedelmällisiä ja...

Ravintola- ja matkailualan yrityksen uudet palvelutuotteet – investoidakko vai ei?

Tämän blogitekstin tarkoitus on esitellä kirjoittajan tekemää opinnäytetyötä ja mietteitä opiskelusta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä investointilaskelma uuden palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä etsiä eri rahoitusvaihtoehtoja yhteistyöyritykselle, joita ravintola- ja matkailualan pk-yritys voi saada. Opinnäytetyön antia Viimeiset...

Trapesti Oy, tekemällä oppimista

Kirjoituksen tarkoituksena on avata opiskelijayritys Trapesti Oy:n toimintaa, toimintaperiaatteita, tapaa toimia sekä fasilitointeja, jotka on kehitetty tukemaan Trapestin toimintaa ja asetettuja oppimis- ja osaamistavoitteita. Opiskelijat työskentelevät opiskelijayrityksessä tyypillisesti yhden kauden. Opiskelijoiden vaihtuminen vuosittain vaatii...