Osaamisen hankkiminen kirjallisuuden avulla

Kun ajattelemme osaamista, se jäsentyy helposti mielessämme käytännön taidoiksi osata tehdä jotakin. Ammatillisen koulutuksen ympyröissä sama puolestaan täsmentyy kysymykseksi hallita oman alansa ammatilliset taidot. Vaikka tätä se hyvin luonnollisesti onkin, käytännön taidot eivät kuitenkaan...