Opas elämän loppuvaiheen ennakoivaan hoitosuunnitelmaan

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä tilaajalle eli Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymälle opas palliatiivisen potilaan ennakoivasta hoitosuunnitelmasta. Johtavana ajatuksenamme oli saada henkilökunnalle helposti lähestyttävä ja maanläheinen opas, johon he pystyisivät myöhemminkin palaamaan. Opas onkin toimitettu tilaajalle sekä...