Tunneäly ja empatia tulevaisuuden työelämän menestystekijänä

Inhimilliset taidot, kuten tunneäly ja empatia ovat tärkeitä taitoja työelämässä. Teknologian kehitys ja automaation lisääntyminen ovat muuttamassa työtehtäviä ja työympäristöjä, ja tämän vuoksi ihmisten välinen vuorovaikutus ja emotionaalinen älykkyys tulevat olemaan tärkeitä ominaisuuksia ja...