Lapsuuden perheensisäisen vuorovaikutuksen kielteiset vaikutukset nuoren itsetuntoon

Lapsuudessa kasvun ja kehityksen vauhti on huimaa ja samalla omaksutaan asenteita ja malleja vuorovaikutuksen ja ympäristön kautta. Lapsen minäkuva kehittyy ja itsetunto rakentuu kokemuksien seurauksena. Niiden vaikutus voi näkyä vielä nuoruudessa ja myöhemmin aikuisuudessakin....