Kirjallisuuskatsaus ortoreksiaa sairastavan kehonkuvasta ja itsetunnosta

Sairaanhoitajaopiskelijat Milla Koski ja Sofia Jokelainen toteuttivat opinnäytetyönään kirjallisuuskatsauksen ortoreksiaa sairastavan kehonkuvasta ja itsetunnosta. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksesta. Maturiteetin he toteuttivat posterina: