Uusien projektityökalujen käyttöönoton haasteet

Projektijakson alkaessa saimme ohjeistukseksi tutustua uusiin työkaluihin, joilla projektia työstettäisiin. Projektin koodit oli tarkoituksena ladata GitHubiin, minkä käytöstä ryhmällämme ei ollut kokemusta. Myös pilvipohjaisten sovellusten kehittäminen oli uutta, joten siihen liittyvien kehitysalustojen kanssa ilmeni...