Osaamisidentiteetin rakennuspalikoilla opetusta ja ohjausta kehittämässä

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja opetus- ja ohjaustyötä tekevien on tärkeää kyetä reagoimaan muutokseen, vaikka emme voi varmasti tietää, millaiseen maailmaan ja työelämään olemme opiskelijoita kouluttamassa. Opetuksessa ja ohjauksessa se tarkoittaa sitä, että tulee...