Opinnäytetyön kirjoittaminen terveys- ja hyvinvointialan tietoturvasta

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi opinnäytetyöni aihetta, tavoitteita ja johtopäätöksiä. Erityisesti kerron lääkinnällisistä laitteista ja niiden standardeista, jotka ovat tärkeässä roolissa käyttöönotossa ja markkinoille saattamisessa. Idea opinnäytetyön aiheesta ja sen kirjoittamisesta syntyi työharjoitteluni aikana, jolloin...