Tunnejohtaminen lisää työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta

Tunnetaitojen, tunneosaamisen sekä tunnejohtamisen merkitys työyhteisössä on kasvanut viime vuosina. Juha Martikainen on pohtinut Hälsan blogissa tunnejohtamista ja hänen mukaansa nykypäivän työelämässä ei riitä, että työntekijät nähdään pelkkinä työtä suorittavina koneina. Työntekijät tulee nähdä...