Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Turvallisuustyötä Oulun ammattikorkeakoulussa – Kotkantien prosessit käytännössä

Turvallisuus

Turvallisuus on tunne, joka muodostuu monista eri tekijöistä. Turvallisuus on yksi merkittävimmistä hyvän oppimisympäristön tunnusmerkeistä. Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin luomisessa on tärkeä rooli oppilaitoksen johdolla, joka luo turvallisuuskulttuurin perusteet ja kantaa viime kädessä vastuun kaikesta turvallisuudesta. Opiskelijan kokemaa turvallisuutta edistävät tieto, vuorovaikutuksellisuus ja toiminnallisuus. Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) toiminnallisuutta ylläpidetään säännöllisillä harjoituksilla, joita ovat esimerkiksi suojautumis- ja poistumisharjoitukset. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohtana on (pelastuslaki 8 § ja 9 § ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 9 § ja 10 §) pelastussuunnitelma, joka ohjaa oppilaitoksen turvallisuustyötä (1).  Lähtökohtaisesti oppilaitosturvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla, tosin Poliisihallitus on arvioinut, että vuosittain estetään neljästä kuuteen joukkoampumisuhkaa, joista osa liittyy oppilaitoksiin (2).

Näkymätön turvallisuustyö Oamkissa

Turvallisuustyö ei ole erityisen näkyvää kampuksen käyttäjien arjessa, vaikka kampuksilla on hyvin kattavat turvallisuusjärjestelmät. Teknisistä ratkaisuista käytössä Kotkantien kampuksella on sammutuskalusto, opasteet, savunpoistoluukut, ilmanvaihdon hätäpysäytys, kamera- ja kulunvalvonta, hälytysjärjestelmä, hätäpoistumisvalojärjestelmä ja keskusradio akkuvarmennuksella, infotv, Situation Manager-tilannejohtamisjärjestelmä (Sitman), valaistus liiketunnisteella, defibrillaattori (kuva 1) ja ensiapukaapit.

KUVA 1. Kotkantien kampuksella pääaulassa sijaitseva defibrillaattori

Teknisten ratkaisuiden toimintavarmuuden takaamiseksi on käytössä myös henkilöstöresurssia ja erilaisia toimintaohjeita, kuten pelastussuunnitelma. Turvallisuushenkilöiden työaikaa kuluu kampuksen turvallisuusvastaavien tehtäviin ja yksistään Kotkantiellä on 30 suojeluvalvojaa, jotka työskentelevät 15 eri alueella. Henkilökuntaa myös koulutetaan ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksissa (esim. alkusammutus). Kampuksilla kokoontuu säännöllisesti kriisiryhmä, jonka tehtävä on ennaltaehkäisevätyö ja kriisitapausten käsittely.

Yksi tärkeä toiminta kampusten turvallisuustyössä on perehdyttäminen ja jatkuva toiminnan kehittäminen. Kaikki uudet opiskelijat osallistuvat turvallisuusinfoihin. Jokaisen 15 alueen suojeluvalvojan kanssa tehdään turvallisuuskierros kerran vuodessa, jonka aikana kartoitetaan alueen turvallisuusasiat. Turvallisuuskierroksilla havaitut ongelmat dokumentoidaan ja sovitaan vastuuhenkilöt puutteiden korjaamiseksi. Turvallisuuskierrosten puuttuminen on havaittu ongelmalliseksi aiemmin, joten se on otettu mukaan kampuksen turvallisuustyöhön.

Suojautumisharjoitus Kotkantiellä 2017

Vuoden 2017 harjoitus (kuva 2) järjestettiin 22.11. klo 9.30 alkaen turvallisuudesta vastaavan koulutus- ja tki-johtaja Tuomo Pesolan kuuluttaessa asiasta keskusradiolla. Samaan aikaan lähti suojeluvalvojille Sitman-järjestelmästä tekstiviesti. Harjoitus käsitti rakennuksesta suojautumisen Kotkantie 1:ssä ja 2:ssa. Ihmisiä kehotettiin suojautumaan rakennukseen. Pesolan annettua ”hälytyksen” kampuksen käyttäjät alkoivat suojautua lähimpään turvalliseen ja lukittavaan tilaan. Valvojat huolehtivat, että ihmiset olivat turvallisessa tilassa. Valvojat ilmoittivat Sitman-järjestelmän avulla, kun oma alue oli suojautunut. Ihmiset suojautuivat 12 minuutissa.

KUVA 2. Kampuksen tyhjät käytävät harjoituksen aikana

Harjoitukseen osallistuneilta valvojille tehtiin kysely, jossa he pystyivät antamaan palautetta harjoituksen onnistumisesta. Valvojien palautteen perusteella säännöllisiä harjoituksia pidettiin myönteisenä asiana. Eniten kommentteja kehittämistä vaativista asioista tuli kuulutusjärjestelmän toiminnasta. Palautetta harjoituksesta saatiin 9:ltä alueelta. Palautteen perustella on syytä informoida kampuksen omistajaa kuulutusjärjestelmän toiminnan häiriöistä.

Pääkohdat valvojien harjoituksesta antamasta palautteesta:

Positiivista:

 1. Säännöllinen harjoittelu.
 2. Valvojien perehdytys.
 3. Yleisesti myönteinen suhtautuminen harjoitukseen.

Kehitettävää:

 1. Kuulutukset vaimeita eri puolilla kampusta.
 2. Ongelmat Sitman-järjestelmässä.
 3. Ei suojauduttu lähimpään tilaan.

Kaikilla kampuksilla toteutetaan vastaavat harjoitukset. Toimintaa kehitetään yhdessä Oamkin turvallisuustiimissä.

Antti Hirvonen ja Janne Jokilehto,

Kirjoittajat työskentelevät Kotkantien kampuksen turvallisuusvastaavina.

Lähteet

 1. Waitinen, M. & Ripatti, E. 2011. Oppilaitoksen turvallisuusopas. Suomen Palopäällystöliitto ry. Porvoo: Oy Painotalo tt-urex Ab.
 2. Koivuranta, E. 2016. Tutkija: Poliisin keinot koulusurmien estämiseksi toimineet – epäilty koulusurman valmistelu tänään käräjillä. Yle Uutiset 11.11.2016. Hakupäivä 11.1.2018. https://yle.fi/uutiset/3-9281788

Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901212649

You may also like...

2 Responses

 1. Marjo Heikkinen sanoo:

  Kiitos raportista. Tällä kerralla en sattumoisin ollut paikalla harjoittelemassa, joten oli kiva lukea tämä. Hienoa, että näitä asioita harjoitellaan ja mietitään. Onko asia esillä myös Linnanmaan kampuksen suunnittelussa? Suunnitelmissa on näkynyt lasiseiniä osassa oppimistiloja. Onko lasi luodinkestävää?

 2. Antti Hirvonen sanoo:

  Kiitos palautteesta. Toivotaan, että turvallisuusasiat huomioidaan myös Linnanmaan kampuksella. Voisimme vielä viedä viestiä eteenpäin. Epäilen, että lasi ei ole luodinkestävää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *