Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Category: KARITA

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla (KARITA)-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa. Tämä blogi on Oulun ammattikorkeakoulun KARITA-hanketyöntekijöiden ylläpitämä blogi, jossa käsitellään hankkeen eri vaiheita ja hankkeeseen liittyviä teemoja.

KARITA-hanke päättyy, tulokset toimintamalleina Innokylässä

Karita-hanke päättyy vuodenvaihteessa ja samalla Oamk:n hanketiimin yhteinen matka tulee päätökseen. Matkalla olemme kohdanneet ylä- ja alamäkiä, mutta tavoitimme onnistuneesti hankkeellemme asetetut tavoitteet. Yhdessä olemme saaneet onnistumisen kokemuksia ja kannustaneet toisiamme epätoivon hetkillä. On...

Ikäihmisten tarpeita ja toiveita tulevaisuuden teknologian kehittämiseen

KARITA-hankkeessa toteutimme ikäihmisiä haastatellen ja työpajoin asiakaslähtöisen tarvekartoituksen, jonka tuloksista olemme kirjoittaneet Innokylään toimintamallikuvauksen ”Asiakaslähtöinen tarvekartoitus -asiakasosallisuuden kokemusta edistämässä”  . Ikäihmisten haastatteluissa ja työpajoissa kysyimme myös heidän ajatuksiaan tulevaisuuden teknologioiden kehittämistyöhön ja sitä, millainen...

Syksyn kuulumiset

KARITA-hankkeessa on saatu jo paljon aikaan, ja se onkin edennyt loppusuoralle. Eksoten hallinnoimassa hankkeessa on etsitty uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat ikääntyneiden ihmisten kotona asumista. Oulun ammattikorkeakoulun vastuulla KARITA-hankkeessa on ollut tarkastella miten...

”Toistaiseksi hoidan kaikki itse” – webinaarin onnistumistarina

Järjestimme 5.5.2022 webinaarin “Toistaiseksi hoidan kaikki itse”, jossa käsittelimme asiakasosallisuuden, yhdenvertaisuuden, eettisyyden ja kohtaamisen teemoja ikääntyneiden palveluissa. Webinaari oli suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opettajille ja opiskelijoille, yhteistyötahoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Webinaarin suunnittelun...

”Sydämeen ottaa, kun meitä kuunnellaan” – Asiakasosallisuus ikääntyneiden kotiin vietävien palvelujen kehittämisessä

Asiakasosallisuus on omaan palveluun tai palveluiden ja palvelujärjestelmien kehittämiseen liittyvää mahdollisuutta aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa niiden suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen ja arviointiin (Leemann & Hämäläinen 2015, 1; Weiste ym. 2021). Asiakasosallisuuden edistäminen auttaa toimivien palveluiden...

OAMK:N HANKETIIMISSÄ VANKKAA JA MONIPUOLISTA OSAAMISTA

KARITA-hankkeen Oamk:n tiimissä on viisi työntekijää, joista Sannan ja Ninan esittelimme aiemmassa blogitekstissämme. Tällä kertaa esittelyvuorossa ovat Essi, Tarja ja Anne. Essi on Oamk:n osatoteutuksen projektipäällikkö. Hän oli mukana kirjoittamassa KARITA-hankehakemusta yhdessä muiden osatoteuttajien...

KARITA-hanke mukana Oulun ammattikorkeakoulun kampustapahtumissa

Oulun ammattikorkeakoulussa järjestettiin perjantaina 5.11.2021 kampustapahtumat molemmilla kampuksilla, Kontinkankaalla ja Linnanmaalla. Tapahtuma oli avoin Oamkin henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Linnanmaan hanketorille päätyi kävijöitä myös yliopiston puolelta.   Esittelypisteen suunnittelu ja toteutus  OAMK projektikoordinaattori Tarja Rautio ehdotti osallistumista lokakuun puolivälissä. Ennen tapahtumaa me, Tarja, Sanna ja Virpi, pidimme muutaman suunnittelupalaverin Teamsin välityksellä. Koska...

YAMK OPISKELIJANA KARITA-HANKKEESSA

Aloitimme hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan YAMK-opinnot elokuussa 2021 ja lokakuussa pääsimme mukaan KARITA-hankkeeseen projektityöntekijöiksi. Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan opinto-ohjelma on OAMK:n uusi, ensimmäisen kerran syksyllä 2020 startannut YAMK-tutkinto sosiaali- ja terveysalan sekä ICT-alan ammattilaisille....

Ikäihmisten arjessa suoriutumisen kartoitusta KARITA-hankkeessa – lähtökohtana asiakaslähtöisyys ja toiminnan mahdollistaminen

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla (KARITA)-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa. Kotona asumista tukeva teknologia – kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli) on tuotettu VTT:N ja THL:n...