Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

kOPPI – Käynnissäpidon ja kunnossapidon oppimisympäristöt

kOPPI-hankkeessa kehitetään tuoreita koulutussisältöjä käynnissä- ja kunnossapitoalalle. Hankkeessa kehitettävät kurssit pyrkivät vastaamaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin ja ne on suunnattu Pohjois-Suomen pk-yritysten henkilöstölle, opetushenkilöstölle ja työttömille tekniikan pohjakoulutuksen saaneille henkilöille. Kunnossapitoalan koulutuksen uudistaminen Käynnistyneet ja...

Webinaareista tietoa teknologioiden mahdollisuuksista käynnissäpidon toiminnan turvaamisessa

Webinaareista tietoa teknologioiden mahdollisuuksista käynnissäpidon toiminnan turvaamisessa

KÄYPI-hankkeen tavoitteena on nostaa yritysten osaamistasoa käynnissäpitoteknologian alalla ja lisätä valmiuksia nykyaikaisten teknologioiden käyttöön. Yksi tapa lisätä yritysten tietoutta käynnissäpidon alasta on järjestää aiheesta asiantuntijaseminaareja, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. KÄYPI-hanke järjesti 13.4.2021 Käynnissäpito...

Tiedonsiirto ja IoT

Tiedonsiirto ja IoT

Mittauskampanjojen toteuttaminen teollisuuden ympäristöissä voi tuottaa suuria määriä dataa, jonka käsittely paikan päällä asettaa omat haasteensa. Uusien verkkoratkaisujen ja laitteiden ansiosta on tullut mahdolliseksi siirtää suuria määriä korkealaatuista mittausdataa internetin välityksellä, jonka ansiosta tiedon...

Uusi käynnissä- ja kunnossapidon teknologiota käsittelevä blogi on julkaistu!

Käynnissäpidon asiantuntijat edistävät tietoisuuden leviämistä uusista teknologioista teollisuuteen Tämä blogi perustettiin edistämään tietotaidon leviämistä, jota KÄYPI- ja kOPPI-hankkeissa tuotetaan kunnossapidon uusien teknologioiden soveltamisesta teollisuuteen. Tarkoituksena on tuottaa sisältöä, joka edesauttaa alalla työskentelevien ammattilaisten tiedon...