Teknologialla hyvinvointia- blogi on Oulun ammattikorkeakoulun ylläpitämä asiantuntijablogi, jossa julkaistaan säännöllisesti kirjoituksia hyvinvointiteknologiaan liittyen.

”Hyvinvointiteknologia kattaa kaiken teknologian, joka tavalla tai toisella parantaa sitä tarvitsevien elämää. Teknologiaa käytetään ylläpitämään tai lisäämään kansalaisten turvallisuutta, aktiivisuutta, osallistumista tai itsenäisyyttä.”

Tämä blogi keskittyy erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon teknologian kysymyksiin.

Julkaisuissa tullaan käsittelemään esimerkiksi seuraavia asioita:

– Digitalisaation vaikutukset terveys- ja hyvinvointi palveluihin.
– Osaamisen kehittäminen teknologisoituvassa sote-ympäristössä.
– Uudet innovaatiot hyvinvointiteknologiassa.
– Monialaisen osaamisen tukeminen hyvinvointiteknologian kehittämisessä.
– Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus alueellisen toiminnan kehittämisessä.

Blogiin on mahdollista julkaista myös englanniksi.

Toimituskunta

Lehtori Piia Hyvämäki, OAMK

Lehtori Minna Vanhanen, OAMK

Lehtori Annukka Tyni, OAMK

Projektisuunnittelija Veikko Terho, OAMK

Hoitaja kirjaa potilastietoja mobiilisovelluksella.

Datapalvelukokonaisuutta kehittämässä Äly-TKI hankkeessa

Äly-Tki-hankkeessa kehitetään OuluHealth-ekosysteemiin digitaalisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden innovaatiotoimintaa ja rakennetaan kehittämisympäristöjä tukemaan yritysten ja toimijoiden datapohjaisten palvelujen kehitystä. Kehittämisympäristön palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittämiseksi kokeiltiin SimLabissa, miten tki-toimintaan liittyvä dataa tuottava sovellus tuodaan osaksi opetusta. Tätä...

shoutout to Possessed Photography

Sote-alan ammattilaisten asenteet robotiikkaa kohtaan muuttuneet huomattavan positiivisiksi

Vain muutamassa vuodessa sote-alan ammattilaisten suhtautumisessa robotiikkaa kohtaan on tapahtunut merkittävä muutos. Ammattilaisten asenteet ovat muuttuneet rajoittuneista ja epäilevistä positiivisen avoimiksi. Tämä lupaa hyvää robotiikan käyttöönoton kannalta sote-alan toimintaympäristössä, sillä asenteilla tiedetään olevan vahva...