Teknologialla hyvinvointia- blogi on Oulun ammattikorkeakoulun ylläpitämä asiantuntijablogi, jossa julkaistaan säännöllisesti kirjoituksia hyvinvointiteknologiaan liittyen.

”Hyvinvointiteknologia kattaa kaiken teknologian, joka tavalla tai toisella parantaa sitä tarvitsevien elämää. Teknologiaa käytetään ylläpitämään tai lisäämään kansalaisten turvallisuutta, aktiivisuutta, osallistumista tai itsenäisyyttä.”

Tämä blogi keskittyy erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon teknologian kysymyksiin.

Julkaisuissa tullaan käsittelemään esimerkiksi seuraavia asioita:

– Digitalisaation vaikutukset terveys- ja hyvinvointi palveluihin.
– Osaamisen kehittäminen teknologisoituvassa sote-ympäristössä.
– Uudet innovaatiot hyvinvointiteknologiassa.
– Monialaisen osaamisen tukeminen hyvinvointiteknologian kehittämisessä.
– Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus alueellisen toiminnan kehittämisessä.

Blogiin on mahdollista julkaista myös englanniksi.

Toimituskunta

Lehtori Piia Hyvämäki, OAMK

Lehtori Minna Vanhanen, OAMK

Lehtori Annukka Tyni, OAMK

Projektisuunnittelija Veikko Terho, OAMK

Gerodigi- hankkeen logo

Gerodigi- hanke kehittää gerontologisen hoitotyön osaamista

Gerontologinen hoitotyö kärsii työvoimapulasta ja vähentyneestä vetovoimasta, jolloin paikkaan ja aikaan sidottuihin koulutuksiin osallistuminen on haastavaa. Hankkeessa tuotetaan ajasta ja paikasta riippumattomasti opiskeltavia pieniä oppimateriaaleja. Vastaavia joustavasti opiskeltavia, ajasta ja paikasta riippumattomia, oppijan tarpeista...

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiosaamisen kehittämisen lähtökohtana tulee olla osaamisen arviointi ja osaamistarpeiden kartoittaminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiosaamisessa on tunnistettu olevan vaihtelua organisaatioissa ja niiden sisällä. Osaamisen kehittäminen tulisi tapahtua digiosaamisen kehittämismenetelmillä, jotka ovat helposti ammattilaisten saatavilla ja lähellä toimintaa. Kehittämällä digiosaamista edistetään palveluiden laatua, tehokkuutta ja...

Työelämäyhteistyön Webinaarit Opiskelijoille DigiSote-ikä -Hankkeessa – Oppia Ikä Kaikki

Järjestimme DigiSote-ikä hankkeessa Maaliskuussa opiskelijoille korkeakoulujen työelämäyhteistyöhön liittyen kolme webinaaria, johon kutsuimme vieraileviksi puhujiksi paikallisten yritysten ja organisaatioiden teknisempää osaamista edustavia avainhenkilöitä. Ville Nyman Onnikka Healthista, Hannele Lindeman Esko Systemsiltä ja Aldin Tokalic Pohteelta...

Hoitaja kirjaa potilastietoja mobiilisovelluksella.

Datapalvelukokonaisuutta kehittämässä Äly-TKI hankkeessa

Äly-Tki-hankkeessa kehitetään OuluHealth-ekosysteemiin digitaalisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden innovaatiotoimintaa ja rakennetaan kehittämisympäristöjä tukemaan yritysten ja toimijoiden datapohjaisten palvelujen kehitystä. Kehittämisympäristön palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittämiseksi kokeiltiin SimLabissa, miten tki-toimintaan liittyvä dataa tuottava sovellus tuodaan osaksi opetusta. Tätä...

Terveyden ja hyvinvointialan innovaatiotoiminnassa tarvitaan osaamista ja rakenteiden muutosta kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi

Vastuullisuus ja kestävä kehitys OuluHealthin innovaatiotoimissa Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen (Äly-TKI) -hanke järjesti työpajan, jossa esiteltiin TKI-toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisen mahdollisuuksia ja käsiteltiin TKI-ympäristön kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa. Työpajassa pohdittiin, mitä...

shoutout to Possessed Photography

Sote-alan ammattilaisten asenteet robotiikkaa kohtaan muuttuneet huomattavan positiivisiksi

Vain muutamassa vuodessa sote-alan ammattilaisten suhtautumisessa robotiikkaa kohtaan on tapahtunut merkittävä muutos. Ammattilaisten asenteet ovat muuttuneet rajoittuneista ja epäilevistä positiivisen avoimiksi. Tämä lupaa hyvää robotiikan käyttöönoton kannalta sote-alan toimintaympäristössä, sillä asenteilla tiedetään olevan vahva...