Röntgenhoitajatutkinnon opinnot alkavat monimuoto-opintoina Oulussa

Röntgenhoitajakoulutus alkaa monimuoto-opintoina syksyllä 2018 Oulussa http://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/rontgenhoitaja/. Monimuoto-opintojen mahdollisuutta on kysytty viime vuosina tasaisin väliajoin. Hakijoiden elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia ja osalle hakijoista sopisi paremmin muu kuin päiväopetus.

Monimuoto-opintoja on toteutettu useissa tutkinto-ohjelmissa ja eri koulutusaloilla jo pitkään. Opintojen toteutustapoja on monenlaisia. Myönteisten mielikuvien lisäksi niihin saattaa kohdistua myös vääränlaisia odotuksia. Yksi tällainen on, että monimuoto-opintojen kautta voisi opiskella täysin etäopiskelijana kokonaisen tutkinnon, koulussa käymättä. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista röntgenhoitajakoulutuksessa. Terveysalalla on asioita, joita on syytä opiskella ohjatusti ja yhdessä. Röntgenhoitajakoulutuksessa röntgensäteilyn käytön tai kliinisten hoitotoimenpiteiden opettelu ovat hyviä esimerkkejä näistä.

Monimuotoisuus ei myöskään tarkoita sitä, että opintojen laajuus tai tavoitteet olisivat suppeammat kuin päiväopetuksessa. Opetussuunnitelma on sama kuin syksyllä 2017 päiväopinnoissa aloittaneilla opiskelijoilla (Opetussuunnitelma 2017), mutta opiskelu tapahtuu eri tavalla. Tutkinnon suorittaakseen opiskelijan on osoitettava osaavansa samat tiedot ja taidot kuin päivämuotoisessa opetuksessa opiskeltaessa.

Syksyllä 2018 alkavassa röntgenhoitajakoulutuksessa opiskelu tapahtuu lähiopetuksen ja itsenäisen opiskelun ja harjoittelun vuorotteluna. Lähiopetusta varten lukuvuoteen suunnitellaan lähiopetusviikot, joille keskitetään opetussisällön keskeisin osuus. Lähiopetusviikoilla opiskelupäivät ovat täysiä työpäiviä. Lähiopetusta on kokonaisuutena siis vähemmän kuin päivämuotoisesti opiskeltaessa. Lähiopetusviikkoja on alustavasti suunniteltu olevan syksyllä seitsemän ja keväällä neljä, syksyn osalta viikkojen määrä ja ajankohdat varmistuvat loppukeväästä ja kevään 2019 osalta syksyllä.

Opintojaksojen teoriasisältö opiskellaan paljolti itsenäisesti ja lähiopetusviikoilla on sisältöön liittyviä harjoituksia. Lähiopetusviikot ovat osittain siis itse opiskellun osaamisen täydentämistä ja syventämistä. Voisi sanoa ehkä myös, että lähiopetukseen on vaikea osallistua, jos ei ensin itse ole opiskellut etukäteen. Lähiopetusajankohtina on myös pakollisia harjoituksia, kuten heti opintojen alussa alkava röntgensäteilyn lääketieteellisen käytön harjoittelu.

Itsenäinen opiskelu tapahtuu kirjallisuuteen perehtymällä, tehtävien tekemisenä itsenäisesti tai pienryhmissä, itsenäisinä harjoituksina ym. Itsenäisessä opiskelussa hyödynnetään verkko-opintoja, Oamkin oppimisalustoja ja Oamkin harjoitustiloja. Opintojen toteutustavasta johtuen opiskelijalta edellytetään itseohjautuvuutta ja sitoutuneisuutta, että opiskelu etenee aikataulussa. Toki osaamisen kehittymistä arvioidaan kokeilla ja tehtävillä.

Monimuoto-opintoina tutkintoa suoritettaessa harjoittelu suoritetaan kuten päiväopinnoissa. Lukuvuonna 2018-2019 ensimmäisen vuoden opiskelijoiden harjoittelu on viikoilla 11-22/2018. Harjoittelupaikkoja on niukasti Oulussa ja harjoittelua pyritään järjestämään esimerkiksi opiskelijoiden kotipaikkakunnille. Käytännössä harjoittelupaikat sijaitsevat koko Suomen alueella.

Monimuoto-opinnot edellyttävät, että opiskelija osaa käyttää erilaisia sähköisiä järjestelmiä kuten oppimisalustoja ja Adobe Connect-verkkoyhteyttä. Näiden käyttöön perehdytetään opintojen alussa, mutta itse kunkin opiskelijan tulee huolehtia, että hänellä on käytettävissään tietokone, mikrofoni ja kamera. Verkon kautta opiskeltaessa opiskelijan odotetaan toimivan aktiivisesti ja itseohjautuvasti, esimerkiksi tiedonhankinnassa tai verkkokeskusteluissa, opiskeltavan sisällön toteutustavan vaatimusten mukaan.

Täytä sähköinen hakemus hakuaikana (14.–28.3.2018) Opintopolku-palvelussa.

Saatat pitää myös näistä...

2 Responses

  1. Sussu sanoo:

    Hei, milloin röntgenhoitajan monimuotokoulutus alkaa OAMK.ssa seuraavan kerran?

    • Rad-opettaja sanoo:

      Hei, pahoittelut vastauksen viipymisestä, kommenttisi oli jäänyt roskapostiin. Monimuoto-opinnot järjestetään joka toinen vuosi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *