Uusien ohjelmistoversioiden hyödyt taloushallintotiimin prosesseille

Olen tutkinut opinnäytetyössäni, kuinka taloushallinnon prosessit muuttuvat, kun case-yrityksessä otetaan käyttöön taloushallinto-ohjelmistojen uudet ohjelmistoversiot. Opinnäytetyö on toteutettu laadullisena, tapaustutkimuksena. Olen tehnyt opinnäytetyöni toimeksiantajalle, josta tässä työssä käytän nimitystä case-yritys. Case-yrityksessä käynnistettiin uusien ohjelmistojen käyttöön­ottoprojekti,...