Ihminen ja arvot keskiöön sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa – All Together Better Health – ATBH XIII konferenssikokemuksia

Joka toinen vuosi järjestettävät ”All Together Better Health” -konferenssit mahdollistavat maailmanlaajuisen vuoropuhelun eri maanosien maniammatillisten verkostojen ja kehittäjien kanssa sosiaali- ja terveysalan moniammatillisen osaamisen edistämiseksi.  Syyskuussa 2016 konferenssi pidettiin Oxfordin vanhassa koulukaupungissa, missä uusi collegekin perustettiin jo 1300-luvulla. Konferenssin teemana oli ”Values Based Interprofessional Education and Practice”.

Suomessa kuin muissakin maissa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä ollaan uudistamassa vastaamaan paremmin ihmisten tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Ammattilaisten keskinäinen vuoropuhelu ja moniammatillinen tiimityö mahdollistavat parhaiten asiakkaiden ja potilaiden turvallisen ja laadukkaan palvelun. Nykyisen koulutusjärjestelmän haasteena on kehittää moniammatillista osaamista lisäävää opetusta, jotta arvoperusteinen ja potilaskeskeinen palvelu parantuu.

Potilasturvallinen ja vaikuttava palvelu säästää myös yhteiskunnan kustannuksia. Suomessa potilasvahingoista aiheutuvat kulut pelkästään ovat yli 40 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin yksittäinen syy on ammattilaisten huono keskinäinen kommunikointi.  Suomen sote-uudistuksessa päämääränä on turvata ihmisten palvelut myös tulevaisuudessa ja vähentää koko ajan kasvavia sosiaali- ja terveyskuluja jopa kolmella biljoonalla. Hyvin toimivan ja kommunikoivan moniammatillisen tiimiosaamisen lisäksi kustannustehokkuutta on arveltu saatavan esim. digitalisaation ja itsehoitopalvelujen avulla.

Oulu SoteLabs -projektissa tavoitteena on ollut moniammatillisen tutkinto-ohjelmien rajat ylittävän opetuksen kehittäminen. Tavoitteena on ollut myös yhteistyö yritysten kanssa uusien asiakaslähtöisten innovaatioiden kehittämisessä ja testaamisessa. Eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden harjoitteluympäristöjä perusterveydenhuollossa on kehitetty yhteistyössä Oamk:n, Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin Kontinkankaan moniammatillisen hyvinvointikeskuksen kanssa.

Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala sekä Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ovat kehittäneet yhteistyötä ja moniammatillista koulutusta jo vuodesta 2005 lähtien. Verkostoituminen sekä Pohjoismaiden (NIPNET.org) että (EIPEN.eu) korkeakoulujen kanssa on antanut mallia, tukea ja ideoita moniammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Oulu SoteLabs projektin kehittämistyötä esitettiin Oxfordissa ATBH konferenssissa. Projektin keskeisenä tavoitteena on lisätä yhteistyötä työelämän, koulutusorganisaatioiden ja yritysten kanssa tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi. Oulun yliopistollisen sairaalan koordinoimassa projektissa partnereina ovat Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk). Oamk:n yhtenä tavoitteena projektissa on ollut kehittää moniammatillista osaamista palveluiden laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseksi.

ATBH konferenssiin osallistui Oamk:sta ja Oulun yliopistosta yhteensä neljä henkilöä. Suullisessa esityksessä ” Interprofessional training in outpatient primary health care” kerrottiin kokemuksia perusterveydenhuollossa toteutetuista moniammatillista harjoitteluista, joissa lääketieteen- ja hoitotyön opiskelijat työpareina ottivat vastaan potilaita Oulun Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa. Työparit suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä terveyskeskusasiakkaiden vastaanoton, jossa potilaat olivat tyypin 2 diabeetikkoja, raskaana olevia naisia ja lapsipotilaita. Opiskelijat toteuttivat myös pientoimenpide vastaanottoa, jossa poistettiin esimerkiksi luomia ja patteja. Posteriesityksissä esiteltiin mm. optometristi opiskelijoiden selvitystä moniammatillisen silmäterveyden opetuksen kehittämiseksi, pilottitutkimusta moniammatillisesta syöpäpotilaan hoidosta Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja kansainvälistä verkostoitumista moniammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

Konferenssin esitykset ja vuorovaikutteiset moniammatilliset työpajat ja kohtaamiset olivat ajatuksia herättäviä. Ihmiskeskeinen hoito- ja palvelu tuli esiin monesta näkökulmasta ja yhdistyivät tulevaan Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden reformin keskeisiin tavoitteisiin.

Pirjo Orell ja Tiina Tervaskanto-Mäentausta

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *