Verkostomaisista liiketalouden ja tekniikan täydennyskoulutuksista saatiin hyviä kokemuksia

Vientiteollisuudessa on pulaa tekniikan ja liiketalouden alan osaamisesta. Viiden korkeakoulun yhteinen Skaala – Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa arvoa liiketoimintaan ja ammattilaisille -hanke kehittää täydennyskoulutuksia pk-yritysten tarpeisiin. Skaalan kohderyhmää ovat pienet ja keskisuuret kone-, metalli-, sähkö-, energia-, prosessi-, teknologia- ja ohjelmistoteollisuuden yritykset eri puolella Suomea. Myös muiden toimialojen edustajat sekä työnhakijat voivat osallistua koulutuksiin kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaan.

KUVA: dotshock/Shutterstock.com

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) järjesti syksyllä 2019 digitaalisen markkinoinnin koulutuksen. Opinnot tarjosivat perusteet digitaalisen markkinoinnin hyödyntämiseen omassa työssä. Lisäksi koulutus tarjosi valmiuksia ja työkaluja syventää itsenäisesti omia digitaalisen markkinoinnin taitoja. Osallistujia tuli laajalti erilaisista yrityksistä ja mukana oli myös työnhakijoita. Opiskelijat olivat erityisen kiinnostuneita digitaalisen markkinoinnin soveltamisesta käytännön työhön. Mukana oli myös alan yrittäjiä, jotka hakivat uusia vinkkejä liiketoimintaansa.

Opetuksen aiheina olivat muun muassa digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja analysointi, sosiaalisen median kanavien sisältöjen ja somekampanjoiden luominen sekä sähköpostimarkkinointi. Lisäksi paneuduttiin hakukoneoptimointiin ja -mainontaan. Koulutus sisälsi neljä puolen päivän opetusjaksoa, jotka tarjottiin sekä lähi- että etäopetuksena. Opintoihin osallistui 40 henkilöä. Kouluttaja Juha Väisänen lähti liikkeelle digitaalisen markkinoinnin teoriasta ja antoi kokemuksensa pohjalta runsaasti käytännön esimerkkejä. Osallistujat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun paikan päällä sekä chatin välityksellä verkkoyhteydellä.

Aluksi koulutuksessa kerrattiin markkinoinnin perusteita, kuten 4P-mallia. Samoin käytiin läpi digimarkkinoinnin perusteita. Myöhemmin kouluttaja opasti opiskelijoita digimarkkinoinnin työkalujen käyttöön, kuten nettisivuihin, somekanaviin ja analysointityökaluihin. Juha opasti myös sisällön suunnittelua ja tarinallistamista. Segmentointi ja ostajapersoonia käsiteltiin markkinoinnin pohjaksi. Osallistujat saivat sekä teoreettista tietoa että opastusta käytännön työkaluihin.

Digimarkkinoinnin osallistujat antoivat muun muassa seuraavaa palautetta:

Osallistuminen etäyhteydellä yllätti minut positiivisesti. Yhteydessä oli ensimmäisen luennon alussa vähän teknisiä ongelmia, mutta niistäkin selvittiin hienosti. Etäyhteys toimi kokonaisuudessaan todella hyvin, ja kouluttaja osasi ottaa etäyhteydellä osallistuvat hienosti huomioon, jotka osallistuivat keskusteluun chat-viesteillä. Tämä oli erittäin positiivista.

Etäyhteys toimi joka kerta hyvin. Luentosessiot olivat pitkiä, mutta sisältö oli niin hyvää, että niitä jaksoi seurata.

Alkuvuodesta 2020 Oamk järjesti taloushallinnon perusteiden koulutuksen. Nämä opinnot toteutettiin kokonaan verkko-opetuksena sisältäen neljä puolen päivän jaksoa. Tässä koulutuksessa toteutustapa oli erilainen kuin digimarkkinoinnissa, sillä mukana oli kaksi kouluttajaa. Johanna Hyvönen Oamkista toteutti kaksi luentosettiä ja Janne Peltoniemi Centria ammattikorkeakoulusta toiset kaksi. Työnjako kouluttajilla sujui hyvin perusteellisen ennakkosuunnittelun ansiosta. Kaiken kaikkiaan koulutuspaketti oli syvällinen ja kattava.

Koulutus tarjosi tietämystä taloushallinnon perusteiden ymmärtämiseen sekä niiden hyödyntämiseen omassa työssä. Lisäksi opinnot tarjosivat valmiuksia ja työkaluja syventää itsenäisesti omia taloushallinnon taitoja. Koulutussisältöjä olivat laskentatoimi yrityksessä ja käyttötarkoitukset, budjetointi, katetuottolaskenta ja tunnusluvut, tuloslaskelma ja tase, tuloksellisuus ja tunnusluvut sekä talousjohtaminen. Opintoihin osallistui 32 henkilöä. Koulutuksen tasokkuus näkyi myös osanottajissa, sillä parista yrityksestä oli koulutukseen lähetetty useampia henkilöitä. Palaute olikin positiivista.

Taloushallinnon verkkoluennoilla oli osin haasteellista saada keskustelua aikaan, koska osallistujat eivät lainkaan tunteneet toisiaan. Chatissa keskustelua kuitenkin syntyi sekä nimettömänä toisella verkkoalustalla, joten tältäkin osin koulutuksesta tuli onnistunut lisäkysymysten myötä.

Ensimmäinen luentokerta lähti liikkeelle yrityksen talousohjauksesta sekä laskentatoimen perusteista. Lisäksi käsiteltiin kirjanpitoa ja käytiin läpi sähköistä taloushallintoa. Johanna selvitti erilaisia teoreettisia käsitteitä ja antoi esimerkkejä laskelmista, kuten elinkaarikustannuslaskelmista. Strateginen ohjaus oli myös yksi teema koulutuksessa.

Jannen koulutus alkoi taloushallinnon suppilomallista, jossa edettiin globaalitaloudesta yrityksen tasolle. Tuloslaskelma ja tase käytiin yksityiskohtaisesti läpi. Jannella oli case-yrityksenä Finnair, josta saatiin käytännön esimerkkejä. Myös Marimekko, Vaisala ja Stockmann toimivat hyvinä esimerkkeinä. Koulutuksessa käsiteltiin myös 4 askeleen mallia ja strategiaa sekä HR-mittareita.

Taloushallinnon koulutukseen osallistuneiden palautetta:

Kouluttajat olivat asiansa tuntevia ja heidän opettamistyylinsä oli hyvä. Enemmän olisi pitänyt saada keskustelua aikaiseksi, joka on meidän opiskelijoiden suuri moka! Koulutusmateriaali oli selkeää ja ymmärrettävää, sekä kouluttajan antamat esimerkit olivat ymmärrettäviä ja selkeitä.

 

Terhi Mustakangas, lehtori
Liiketalouden yksikkö, Oulun ammattikorkeakoulu

Saara Tikkanen, projektisuunnittelija
Liiketalouden yksikkö, Oulun ammattikorkeakoulu

 


Skaala-hanke ja koulutukset

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää syksyllä 2020 koulutukset liittyen tekniseen myyntityöhön, liiketoimintaosaamisen perusteisiin, Internet of Things (IoT) kiinteistöalalla, konenäköön, tuotekehitysprosessiin ja koneturvallisuuteen.

Opinnot toteutetaan valtakunnallisella verkostolla ja myös etäosallistuminen on mahdollista. Pääosin koulutukset järjestetäänkin verkko-opintoina. Koulutuksista osallistujat voivat saada myös opintopisteitä, joita voi hyödyntää jatko-opinnoissa. Opinnot ovat hankkeen aikana maksuttomia. Hankkeen jälkeen koulutuksia tullaan tarjoamaan maksullisina täydennyskoulutuksina. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös itseopiskeluna. Koulutukset ovat laajuudeltaan puolesta päivästä kahteen päivään ja ne voidaan toteuttaa myös osissa.

Skaala-hankkeen päätoteuttaja on LAB-ammattikorkeakoulu. Mukana ovat myös Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu sekä LUT-yliopisto. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen koulutusverkosto. Verkoston järjestämiin täydennyskoulutuksiin voi osallistua opiskelijan sijaintipaikasta riippumatta. Opinnoista on saatu hyviä kokemuksia.

 

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020052839513

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *