Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Tehoa digitaaliseen markkinointiin kampanjan avulla

Yrityksen markkinoinnin toimenpiteet voidaan jakaa jatkuviin ja lyhytaikaisiin toimenpiteisiin. Jatkuvien ja säännöllisten toimenpiteiden lisäksi voidaan hyödyntää kampanjoita, joissa markkinointia tehostetaan lyhyellä aikavälillä. Markkinointikampanja sopii esimerkiksi tunnettuuden tai tietoisuuden levittämiseen, tuotteen tai palvelun lanseeraukseen, myynnin vauhdittamiseen tai vaikkapa rekrytointitilanteeseen.

Kampanjasuunnittelussa tulee ottaa huomioon monta asiaa. Esimerkiksi resurssien osalta kartoitetaan osaaminen eli voidaanko kampanja toteuttaa itse vai tarvitaanko ulkopuolista apua. Tyypillisiä markkinointikampanjan suunnittelun haasteita ovat esimerkiksi konkreettisten tavoitteiden ja mittareiden määrittely sekä onnistuneen sisällön suunnittelu.

Digitaalisen markkinointikampanjan rakenne

Tässä muistilista digitaalisen markkinointikampanjan suunnitteluun:

Kampanjan aihe. Aluksi määritellään lyhyesti ja ytimekkäästi, mikä on kampanjan aihe, otsikko tai nimi.

Kampanjan tavoite. Mitä kampanjalla tavoitellaan? Jos kampanjan avulla halutaan esimerkiksi kasvattaa myyntiä, määritellään tavoiteltava luku. Mitä enemmän konkretiaa, sen parempi. Tavoitteiden asettamisessa auttaa se, että tuntee aiheen, kohderyhmän ja käytössä olevat kanavat hyvin.

Kampanjan mittarit. Miten onnistumisia mitataan? Tavoitteen perusteella päätetään mittarit, joiden avulla onnistumista mitataan. Määrittele kampanjalle KPI-mittarit.

Kohderyhmä. Ketä kampanjassa tavoitellaan? Jos yrityksessä on määritelty ostajapersoonat, niitä voidaan hyödyntää kampanjan kohderyhmän muodostamisessa.

Kanavat. Mitä kanavia kampanjassa aiotaan hyödyntää? On hyvä valita sellaiset kanavat, joissa yritys on muutenkin läsnä. Poikkeuksena on vaikuttajamarkkinointi, jota voidaan mahdollisesti hyödyntää myös kanavissa, joissa yritys ei vielä ole. Vaikuttajat tekevät yhteistyötä myös sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla ei ole tiliä kyseisessä kanavassa. Parhaassa tapauksessa yritys kuitenkin on läsnä kanavassa mahdollista kampanjan synnyttämää keskustelua varten.

Kampanjan rakenne. Selkeä aikataulu antaa raamit tekemiselle, joten kampanjalle asetetaan aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Lisäksi varmistetaan budjetti eli kuinka paljon rahaa on käytettävissä. Kannattaa määritellä mahdollisimman tarkkaan, mihin kaikkeen budjettia voi käyttää (esim. mainoskulut, ulkoistaminen) ja miten se jakautuu kanavien kesken.

Sisällöt ja avainsanat. Miten kampanjasta viestitään eri kanavissa ja mitä avainsanoja aiotaan hyödyntää? Sisältösuunnittelussa olisi hyvä hyödyntää useita henkilöitä – varsinkin ideointivaiheessa. Kannattaa kirjata ylös hulluimmatkin ideat, sillä niistä saattaa syntyä timanttisia teemoja.

Visuaalinen materiaali. Mitä visuaalista materiaalia kampanjassa hyödynnetään? Käytetäänkö kuvia? Entä videoita? Jos olemassa on jotain valmista visuaalista materiaalia, kartoitetaan, voidaanko sitä hyödyntää. Jos kampanjaa varten täytyy tuottaa uutta materiaalia, se kannattaa huomioida kampanjabudjetissa.

Toteutus, seuranta ja raportointi. Kuka tai ketkä ovat vastuussa kampanjan toteuttamisesta? Kun vastuualueet on sovittu etukäteen, hommat tulee tehtyä. Kirjataan kuka suunnittelee sisällöt, visuaalisen materiaalin, ajastaa julkaisut, tekee mainokset, seuraa tuloksia kampanjan aikana ja raportoi tuloksista kampanjan päätyttyä. Tulosten analysointi on yksi tärkeimmistä vaiheista – muuten on vaikea tietää, kannattiko kampanja toteuttaa.

Voit hyödyntää kampanjasuunnitelmatyökalua, josta löydät apukysymyksiä ja esimerkkejä kampanjasuunnitteluun.

Lue myös:

Digitaalisen markkinoinnin perustoimenpiteiden suunnittelu

Verkkosivujen optimoinnilla parempaan asiakaskokemukseen

Käytännön vinkkejä laadukkaan asiakaskokemuksen kehittämiseen verkkopalveluissa

 

Minna Oksanen, lehtori, markkinointi
Oulun ammattikorkeakoulu

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *