Smarketing on markkinoinnin ja myynnin integroimista – vältä näitä virheitä

Markkinointi ja myynti mielletään yrityksissä usein kahdeksi eri osa-alueeksi. Myyjien mielestä markkinoijat ovat vain ”brändin kohentajia” epäselvin keinoin ja markkinoijien mielestä myyjät myyvät mitä sattuu, kenelle sattuu. Kun myynti ja markkinointi saadaan toimimaan yhdessä,...