Opiskelijakuntakenttä on Oululle kateellinen

Ei pelkästään Oamk ole Oulussa panostanut laatuasioihin toimintansa varmistamiseksi ja parantamiseksi. Suomen opiskelijakuntakentällä Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO on päässyt vuosi vuodelta loistamaan ylivertaisella laadunvarmistusjärjestelmällään, muttei aiheetta. Menneet hallitukset, edustajistot ja opiskelijat ovat tehneet suuren työn varmistaakseen sen, että OSAKOn pyörät pyörivät tehokkaasti ja moitteetta. Tästä hyötyy sekä Oamk että opiskelijat. En tiedä kuinka monelle OSAKOn toiminta on mystisen usvan peitossa, mutta fear no more – valotan hieman tätä hämärää.

OSAKO on siitä poikkeuksellinen opiskelijakunta, että sen 6-henkinen hallitus on työhallitus. Se tarkoittaa, että luottamushenkilöt ovat kokopäivätöissä klo. 9-16 välisen ajan. Tämänkaltaista opiskelijakuntahallitusta ei löydy mistään muusta ammattikorkeakoulusta, ja Suomen ylioppilaskuntakentälläkin se on hyvin harvinaista. Esimerkiksi Oulun ylioppilaskunnassa tällaista työskentelyä ei tunneta.

Opiskelijakunnan toimintaa ohjaa ensisijaisesti kolmivuotinen strategia, vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä tänä vuonna valmistuva 30-40 -sivuinen kehittämissuunnitelma. Ensinnäkin tämä osoittaa, ettei opiskelijakunnassa leikitä. Toiseksi tämä varmistaa, että vuosi toisensa jälkeen uudet hallitukset tietävät tarkalleen mistä pitää jatkaa.

Lisäksi laadunvarmistusjärjestelmäämme kuuluu mm. suunnittelumuistiot, yhteinen verkkolevy, asiakirja- ja lomakepohjat, prosessikäsikirja, tuutorikoulutukset, opiskelijaedustajan opas, perehdytyskansio, koulutusohjelmatiimien opiskelijaedustajien koulutukset, taloudenhallintatyökalu, kehityskeskustelut, yhteinen verkkokalenteri, vuosikirjat, prosessiorganisaatio jne.

Oamkin opiskelijoista opiskelija-aktiiveina toimii vuosittain vajaa 200 opiskelijaa, kun tähän lasketaan vertaistuutorointi, OSAKOn tiimitoiminta aktiivit, edustajisto, hallitus, vaalilautakunta, koulutusalajärjestöjen aktiivit, ko-tiimiläiset ja muut. Opiskelijatoiminta ei ole mitään bileiden pyörittämistä ja teemapäiviä, vaan todellista koulutuksen ja hyvinvoinnin kehittämistä, yhdistysten pyörittämistä, kouluttautumista ja kovaa kiirettä.

Oululle ollaan kateellisia ja syystä. Sekä opiskelijat että ammattikorkeakoulun hallinto panostavat yhteistuumin jatkuvasti opetuksen, opiskelun, hyvinvoinnin ja laadun kehittämiseen. Uskon myös opetushenkilökunnan tahtovan osallistua yhteistalkoisiin, sillä hyvin toimiva korkeakoulu on kaikille hyvä ympäristö. Toivonkin siis, että sekä henkilökunta että opiskelijat tämän luettuaan ymmärtävät sen vakavuuden, jolla teemme töitä.

Miikka-Aukusti Heiskanen, Hallituksen varapuheenjohtaja, OSAKO