Tietotekniikan opetussuunnitelman rakenne

Tässä dokumentissa on kuvattu Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n tietotekniikan tutkinto-ohjelman opetusuunnitelmaa ja sen rakenteita. Opetusuunnitelmassa korostuu tuotekehitystyön opettamisen ja tiimiopettajuuden merkitys.