HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun

Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (HOT) tavoitteena on luoda opiskelijalle joustava ja motivoiva opintopolku sekä edistää opintojen etenemistä henkilökohtaisen opintopolun (HOPS) mukaan. Opintojen hyväksilukeminen ja työkokemuksen hyväksyminen harjoitteluksi on tuttua sekä opiskelijoille että opettajille. Keskustelua sen sijaan on herännyt, miten työkokemuksesta kertynyt osaaminen tunnustetaan muihin kuin harjoitteluopintoihin. Muun osaamisen, esimerkiksi harrastustoiminnan, hyväksilukeminen osaksi tutkintoa ei vielä ole Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) luontevaa. Oamkin uusi linjaus (vararehtorin päätös 13.11.2018 § 32) kannustaa näiden kaikkien mahdollisuuksien huomioimiseen.

Opetussuunnitelma antaa pohjan opiskelijan henkilökohtaiselle opintosuunnitelmalle (HOPS). HOT-hyväksilukemisen keskeiset käsitteet ovat korvaaminen ja sisällyttäminen (kuvio 1). Korvaaminen tarkoittaa, että opiskelijan HOPSissa oleva opintojakso korvataan muualla tai Oamkissa aiemmin suoritetulla opinnolla, työssä tai vapaa-ajalla hankitulla osaamisella. Jos HOPSista ei löydy vastaavaa opintojaksoa opinnot, työssä tai vapaa-ajalla hankittu osaaminen sisällytetään tutkintoon. Sisällyttäminen mahdollistaa tutkinnon profiloitumisen opiskelijan urapolkuun sopivaksi.

KUVIO 1. Korvaamisen ja sisällyttämisen käsitteet

Oamkin uusi linjaus HOTista on herättänyt esimerkiksi kysymyksen:

Sisällyttämistä ihmettelen kuitenkin … että millä tavalla aikaisempi työkokemus tai harrastustoiminta nimetään…?

Työssä tai harrastustoiminnassa hankittua osaamista verrataan opetussuunnitelman ja tutkinnon osaamisvaatimuksiin. Osaaminen ei näin ollen voi olla mitä tahansa, koska sen tulee vastata korkeakoulututkinnoille määriteltyjä vaativuustasoja (A 120/2017). Opiskelijan osaamisen nimeämisessä mietitään, mitä hän tietää ja taitaa sekä miten osaaminen näkyy hänen toiminnassaan (vrt. [1]). Opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta ja sitä käytetään osaamisen laajuuden määrittelyssä. Kuitenkin tulee huomioida tutkinnon laajuus ja se, että myös muille tutkinnon edellyttämille osaamisille jää tilaa.

Mikäli opiskelija suunnittelee osaamisen hankkimista toisesta korkeakoulusta tai muualta, ohjauskeskustelu voidaan kirjata Peppi-tietojärjestelmän sopimuspankkiin. Sopimus sujuvoittaa myöhemmin osaamisen tunnustamista ennalta sovittuun paikkaan HOPSissa. Tutkintovastaavalla on keskeinen rooli siinä, että tutkinto on ehjä kokonaisuus ja vastaa työelämän osaamisvaatimuksia.

Pepin HOT-hyväksilukeminen -toiminnon myötä paperilomakkeista luovuttiin Oamkissa. Ensimmäisiä käyttökokemuksia on ehtinyt kertyä.

Ensimmäinen HOT kokemukseni oli todella positiivinen. Opiskelijapalvelumme olivat ohjeistaneet opiskelijaamme hyvin selkeästi hakemuksen kirjaamisessa. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista koko HOT- prosessissa. Hyvin täytetty hyväksilukuhakemus on nopeasti käsitelty.

Opiskelija voi olla epätietoinen siitä, kenelle hakemus tulisi kohdistaa. Työkalun avulla hakemuksen siirtäminen oikealle henkilölle on helppoa, lähes yhden painalluksen takana. Tieto kulkee nopeasti sähköisessä järjestelmässä ja kaikki tallentuu yhteen paikkaan, mikä on tärkeää ohjaajien työn kannalta.

Käsiteltyäni hakemuksen, siirtyivät opintosuoritukset saman tien opiskelijan opintokortille näkyviin. Oli mukava nähdä oma tehty työ saman tien konkreettisesti.
Muutamien helppojen hyväksilukutapausten jälkeen sain hakemuksen, joka ei ollut täytetty oikein. Tässä tapauksessa opiskelija ei saanut muokattua alkuperäistä hakemustaan uuteen muotoon, vaan hän joutui syöttämään tiedot uudelleen uuteen hakemukseen. Tämäkin ongelma osataan varmasti ratkaista paremmin jatkossa, kun olemme keränneet käyttökokemuksia ja niiden avulla pystyneet parantamaan ohjeistustamme.

Lisää hakemuksia odottaa käsittelyäni koko ajan ja voin sanoa siirtyväni hyvillä mielin kohti näitä töitä. Paperien määrä prosessissamme vähenee koko ajan ja sähköiset järjestelmät kehittyvät. Tässä tapauksessa kokemukset tästä suuntauksesta ovat positiiviset. – Oamkin tutkintovastaava Susanna Kujanpää (tietotekniikka ja Information Technology)


Johanna Huttunen, koulutussuunnittelija, opiskelijapalvelut
Kaarina Närhi, koulutussuunnittelija, opiskelijapalvelut
Marjo Similä, opiskelijapalvelupäällikkö, opiskelijapalvelut


Lähteet:

[1] Karjalainen, A. & Karjalainen, T. 2016. Osumia: Osaamisen käsite. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 22. Hakupäivä 16.1.2019. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016051812471.

Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901182522

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *