Innovation Product Development – ensikosketus tuotekehitykseen

Kirjoittajat: Jari Viitala & Mira Kekkonen

Tuotekehitys (tuotteen luominen) on toiminta tai prosessi yrityksessä, jolla pyritään saamaan markkinoille uusia tuotteita tai parannuksia nykyisiin tuotteisiin. Sillä tarkoitetaan tutkimustulosten ja kokemusten kautta saadun tiedon käyttämistä menetelmien ja järjestelmien parantamiseksi. Tuotekehitysprosessi muuttaa markkinatarpeet ja tekniset mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi.” (Wikipedia).

Perinteisesti insinööriopinnot on aloitettu erittäin teoriapainotteisesti ja varsinaiset alakohtaiset, eli monesti myös mielenkiintoisemmat, opinnot ovat olleet opetussuunnitelmassa vasta myöhemmillä vuosikursseilla. Tämä on vaikuttanut oppimismotivaatioon varsinkin sellaisilla opiskelijoilla, joilla oma uravalinta tai alan työtehtävät epäselviä. Konetekniikan opinnoissa tähän haasteeseen on tartuttu tarjoamalla jo 1. vuoden opiskelijoille mahdollisuus tutustua tuotekehityksen mielenkiintoisiin haasteisiin jo ensimmäisen opintovuoden keväällä.

Innovative Product Development on opintokokonaisuus, jossa yhdistetään tuotekehitys, 3D-suunnittelu, liiketoiminnan suunnittelu ja englannin kielen opetus kokonaisuudeksi, jonka vaatimattomana tarkoituksena on kehittää opintojen aikana uusi innovaatio. Käytännön toteutuksen kannalta tämä tarkoittaa, että tutustumme kurssilla aluksi luoviin suunnittelumenetelmiin joiden avulla opiskelijat alkavat omien ideoidensa pohjalta ideoimaan uutta tai jopa uusia tuotekonsepteja. Näiden ideoiden pohjalta käynnistetään tuotekehitysprojekti, jonka toimivuus (tai joskus jopa toimimattomuus) todennetaan fyysisen prototyypin ja sen testaamisen kautta. Samalla opitaan tuotekehitysprosessi käytännön kautta ja opitaan muun muassa projektisuunnittelun sekä projektin seurannan tärkeys käytännössä.

Kansainvälisyys tuotekehityksessä

Kurssilla otetaan huomioon myös konetekniikan kansainvälisyys. Suomi on markkina-alueena hyvin pieni, joten on tähdättävä myös ulkomaille. Vaikkei tuotetta markkinoitaisikaan kotimaata laajemmalle, tulee tuotteen raaka-aineita tai osia usein tilattua ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta. Tämän takia Innovation Product Development -kurssilla opiskelemme myös konetekniikan englanninkielistä sanastoa ja viestintää toteuttamalla suunnitellulle tuotteelle esittelymateriaalit englanniksi.

tuotekehitys

Messuilla esittelemässä

Kurssi huipentuu Innovation Product Fairiin, joka järjestetään yhtenä päivänä ITSEW-viikolla 1. – 5.4.2019. Kyseessä on tuotemessut, jossa esitellään ITSEW-viikolle osallistuville kansainvälisille vieraille kurssilla suunnitellut tuotteet. Messujen aikana projektiryhmät pitävät messuosastoa, jossa on tuote-esitteitä, julisteita ja tietenkin prototyyppi. Tämä antaa tulevalle insinöörille arvokasta kokemusta toimimisessa haastavassa esittelytilanteessa.

tuote-esittely

Rehtori myös kävi vuoden 2018 tuotekehitysmessuilla

Tuote-esittely käynnissä

Wall of Fame 2018

Vuonna 2018 Innovation Product Fairillä messut toteutettiin kolmessa erässä ja kävijät äänestivät jokaisesta erästä mielyttävimmän tuotteen.

Vuoden 2018 yleisön suosikkituotteet olivat seuraavat:

Uudentyyppinen huoltoaseman polttoainesäiliön täyttösuulake

Kierrätettävä apuväline aukaistun tölkin säilyttämiselle ja käyttämiselle

Apupöytä kattopaneeleiden valmistamiseen

Keksinnöstä innovaatioksi

Keksinnön ja innovaation ero on, että keksintö jalostuu innovaatioksi vasta siinä vaiheessa, kun siitä syntyy liiketoimintaa. Jokainen projekti tekee kevään aikana liiketoimintasuunnitelman, jossa mietitään mahdollisuutta liiketoiminnan kehittämistä projektin pohjalta.

Hyvää ideaa voidaan myös jatkokehittää osana tulevia opintoja. Tukea tähän on saatavilla eri alojen opettajilta, mutta myös konetekniikan laboratoriohenkilökunnalta. Useat opiskelijaryhmät ovat jatkaneet liiketoiminnan kehittämistä Avanto Accelator-yritysideakiihdyttämön kautta, jolloin liiketoiminnan kehittäminen voidaan sisällyttää opintoihin ja saadaan tukea idean eteenpäinviemiseksi myös tätä kautta.

Eli jos sinulla on ajatus oman liiketoiminnan kehittämisestä, Oamkin konetekniikan opinnot tarjoavat tähän hyvät mahdollisuudet.

oamk_kone

Tunteella ja taidolla, Oamk Konetekniikka. Jo vuodesta 1894. Olemme Suomen kuudenneksi suurimman ja hakijamäärältään neljänneksi suosituimman ammattikorkeakoulun Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Yhteisenä tavoitteena meillä on ylläpitää vetovoimaista, haluttua ja nykyaikaista koulutusohjelmaa, sekä luoda opiskelijoillemme insinöörin identiteetti ja sen avulla luoda opiskelijasta rautainen ja työllistyvä insinööri! Oletko sinä seuraava Konetekniikan insinööri? Pallo on sinulla!

Saatat pitää myös näistä...

1 Response

  1. Masa sanoo:

    Kiitos tästä kirjoituksesta. Tuotekehityksen parissa työskentelevillä insinööreillä on varmasti työtä koska Suomessa tapahtuu mielestäni paljon tuotekehitystä eri aloilla. Konetekniikan tuotekehitys on varmasti ulkomaille painottuvaa Suomen pienen koon takia. Tuttavani yritys tekee yhteistyötä yrityksen kanssa tuotekehityspalveluiden osalta, missä yrityksen insinöörit auttavat ja suunnittelevat tuotteen koko elinkaaren materiaaleista aina valmiiseen lopputuotteeseen. Hän ainakin on ollut tyytyväinen yhteistyöhön. Hienoa, että konetekniikan opinnot kiinnostavat monia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *