Onko monikulttuurisuus yrityksen menestystekijä tulevaisuudessa?

Työmarkkinoilla on ilmeinen ristiriita puheiden ja tekojen välillä: toisaalta Suomeen halutaan saada lisää korkeasti koulutettuja osaajia ulkomailta, toisaalta maassa jo olevien osaajien on vaikeaa saada koulutustaan vastaavia töitä. Mistä tämä ristiriita johtuu? Onko kyse...