Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?

Oppimisalustoille kertyy monenlaista tietoa, kun opiskelijat suorittavat opintoja. Joidenkin tietojen saanti edellyttää Moodle-alustalla etukäteistoimenpiteitä ja taustalla olevien asioiden tiedostamista. Sekä opettajat että opiskelijat voivat saada sieltä itselle hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa. Tietojen keräämisen ja hyödyntämisen on syytä alkaa aidosta tarpeesta. Mitä Moodlen mittareita eri tarpeisiin voidaan hyödyntää?

Valokuva, jossa nainen istuu kannettavan tietokoneen äärellä.

KUVA 1. Pixabay.com

Mitä seurannalta halutaan?

Opintojen etenemistä kuvaavasta tiedosta voidaan saada vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Opettaja voi seurata opiskelijoiden opintoja monella tasolla. Opiskelija voi seurata omien opintojensa etenemistä. Data voi antaa myös vinkkejä oppimisympäristön, materiaalien ja tehtävien kehittämiseen. Sen avulla voidaan lähettää opiskelijoille kannustus- ja tsemppiviestejä.

On hyvä etukäteen päättää, mitä opintojen etenemisen seurannalta haluaa ja mitä tietojen perusteella halutaan saada aikaan. Sen perusteellä vasta voidaan päättää, mitä asioita aletaan seuraamaan ja millä välineillä. Seurantatietojen saamiseksi oppimisalusta on osattava rakentaa niin, että alusta tuottaa seurannan tarvitsemat tiedot. [1]

Opettajan näkökulma

Opintojen etenemisen seuranta on monitahoinen asia. Opintojaksot ovat erilaisia, kaikissa ei ole viikkotehtäviä, joista opiskelijan opintojen etenemistä voisi seurata. Opiskelijamäärät vaihtelevat. Opintojaksot voivat toteutua tiettynä aikavälinä tai olla niin sanottuja nonstop-toteutuksia. Taulukossa 1 on esimerkki Moodlen Aktiviteettien suoritus -raportista, josta opettaja näkee helposti, missä vaiheessa opiskelijat ovat opintojakson suorituksissa. Aktiviteettien suoritus -raporttiin tulevat kaikki oppimisen teot eli aktiviteetit, jotka on määritelty seurattaviksi. Suorittaminen voi tarkoittaa esimerkiksi tehtävän palauttamista, testin tekemistä, tiedoston aukaisemista taikka opiskelija voi itse merkitä tehtävän tehdyksi.

Kuvakaappaus Moodlesta, jossa opiskelijakohtainen opintojen seuranta.

TAULUKKO 1. Moodlen Aktiviteettien suoritus -raportti opettajan näkymässä

Opettaja todennäköisesti on kiinnostunut tietämään, miten opiskelijat etenevät opinnoissa. Onko joukossa joku, joka on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissa? Kuka tarvitsisi kenties tukiopetusta? Tai onko opintojaksolla kenties kohta, jossa opiskelijoiden opinnot hyytyvät? Taulukossa 2 on joitakin ehdotuksia mahdollisista Moodlen mittareista, joilla opettaja saa tarvitsemansa seurantatiedon.

Taulukossa on ehdotuksia Moodlen mittareiden käyttämisestä. , joita opiskelija voi seurata Moodlessa.

TAULUKKO 2. Ehdotuksia Moodlen mittareiden käyttämisestä eri tarkoituksiin ja eri asioiden mittaamiseen

Opiskelijakohtainen lista, josta näkee milloin opiskelija on viimeksi käynyt alustalla.

TAULUKKO 3. Moodlen oppimisalustan osallistujalista, josta näkee, milloin opiskelija on viimeksi käynyt alustalla

Taulukko, jossa opiskelijoiden suoritteista saamat pisteet opiskelijakohtaisesti.

TAULUKKO 4. Moodlen Arviointikirja, josta näkee opiskelijoiden saamat pisteet arvioitavista suoritteista

Kuvakaappaus Moodlen pikapalaute-työkalusta. Palautevaihtoehdot ovat: osaan tämän hyvin, luulen osaavani tämän ja tarvitsen vielä harjoitusta.

KUVIO 1. Moodlen Pikapalaute-työkalulla voidaan kerätä opiskelijoiden itsearviointi omasta osaamisesta

Taulukko, jossa opiskelijakohtainen tieto opiskelijoiden saamista pistemääristä tentissä.

TAULUKKO 5. Moodlen Tentti-aktiviteett ilmoittaa opiskelijoiden pistemäärät automaattisesti

Kuvakaappaus Muistuttaja-työkalun ikonista.

KUVIO 2. Moodlen Muistuttaja-työkalulla voidaan opiskelijoille lähettää muistutusviesti, jos tietyt kriteerit täyttyvät

Opiskelijan näkökulma

Myös opiskelijat haluavat seurata opintojensa etenemistä. Opiskelijoiden toiveita kysyttiin tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman opiskelijoilta opintojen alussa sekä vuosi opintojen alkamisesta. Opiskelijat olivat monimuoto-opiskelijoita, jotka opiskelivat kokonaan verkossa. Millaisilla mittareilla seuranta onnistuu (taulukko 6)?

Taulukko, jossa lueteltu niitä asioita joita opiskelija voi seurata itse Moodlessa.

TAULUKKO 6. Asioita, joita opiskelija voi seurata Moodlessa

Kuvakaappaus Moodlen Tentti-työkalusta.

KUVIO 3. Moodlen Tentti-työkalu tarkastaa kysymyksen automaattisesta ja antaa palautteen

Opiskelijat kiteyttivät omien ja ryhmän muiden opiskelijoiden opintojen ja opintojen etenemisen vertailemisesta seuraavaa:

Miten edistyn suhteessa ryhmän muihin opiskelijoihin -seuranta: Omalla kohdallani se lisäisi kilpailumaisuutta, että kiva verrata ja se voi nostaa halua olla parempi tai masentaa jos ei saa haluamiaan tuloksia. Luokan heikoimmat taas voivat vielä enemmän ottaa itseensä. Onneksi itselläni on ikää, mutta nuorempana tuommoinen vertailu voi tuhota itsetuntoa.

Minua kiinnostaisi tietää, miten muut ovat keskimäärin menestyneet opinnoissaan, tietää kurssin arvosanojen keskiarvo tms. Se, missä tahdissa muut palauttavat tehtäviään on minusta toisarvoinen tieto, meillä on kaikilla oma tapa työskennellä. Toiset saa valmista hyvissä ajoin ja toiset alkaa töihin vasta deadlinen jo häämöttäessä.

Olisi mukava pystyä peilaamaan omaa osaamista koko ryhmän osaamisen edes niin, että kaikkien opiskelijoiden arviointien keskiarvo olisi tiedossa kurssin päätteeksi. Jos itse saisi kurssista arvioinniksi esim. 3, niin olisi mukava tietää, että onko minulla mennyt huonommin kuin muilla, vai onko nro 3 yleisimmin saatu arvosana ko. kurssista ryhmäni osalta.

Määräajoista muistuttaminen, se miten arvosana on saavutettu ja tiedon visualisointi koettiin myös tärkeiksi asioiksi:

Ehkä itseäni auttaa opiskeluissa se, että näen oman edistymisen visuaalisesti.

Huomautus deadlinesta olisi kanssa kiva.

Varmaan myös miten arvosana on saavutettu, olisi mielenkiintoista tietää.

Oman etenemisen näkeminen visuaalisesti esitettynä on erittäin toivottavaa. Nuo tehtävien määräajathan näkyvät Moodlessa jo nyt minun mielestä hyvin, jos ne on sinne kurssialueelle oikein opettajan toimesta kirjattu. Samoin sieltä voi seurata niitä lähestyviä deadlineja, en tiedä onko niistä erikseen syytä enää huomautuksia lähetellä, tosin jos sen saa automatisoitua, niin mikäpä siinä.

Opiskelijat toivovat palautetta tehtävistään ja eri tehtävien painotuksia arvioinnissa:

Palaute oppimistehtävistä: palautetta on hyvä saada silloin, kun jotain meni pieleen. Esim. palautetun tehtävän pisteet tapaan 21/30 ei ole mitenkään hyödyllinen, jos palautteeseen ei sisälly tietoa siitä, mistä pisteet on vähennetty. Jos palaute on esim. 30/30, ei erikseen kirjallista palautetta tai kannustusviestejä minun mielestä ole tarpeen opiskelijalle antaa.

Eri oppimistehtävistä saatavat pisteet olisi hyvä olla näkyvillä tehtävänannossa. Parasta olisi, että kurssin eri oppimistehtävien pisteiden välisestä suhteesta voisi päätellä, kuinka vaativa kukin tehtävä on ja kuinka kauan aikaa tehtävän tekemiseen on syytä varata.

Moodle-alustoille toivottiin yhdenmukaisuutta:

Toivoisin eri opettajien välille jotain ”talon tapaa” miten asiat Moodleen laitetaan esille. Tietysti eroja on eri kurssien ja opettajien välillä, mutta olisi hyvä, jos kaikki avaintiedot löytyisivät kurssin ensimmäisestä näkymästä. Lisäksi olisi aivan mahtavaa, jos kurssin materiaalit ja infot eivät olisi hirvittävän pitkiä skrollattavia kokonaisuuksia, vaan ne olisi jaettu järkeviin ja selkeästi nimettyihin kokonaisuuksiin.

Oheisissa toiveissa on paljon asioita, jotka eivät liity suoranaisesti opintojen etenemisen seurantaan. Ne on kuitenkin hyvä tietää oppimisalustaa rakennettaessa sekä informoitaessa opiskelijoita opintojakson suorituksista.

Mittari tarpeen mukaan

Osa seurannasta vaatii opintojen etenemisen seurannan ottamista käyttöön, mutta esimerkiksi osallistujalista tulee Moodlessa jokaiselle oppimisalustalle automaattisesti. Arviointikirjaan tulevat taas arvioitaviksi määritellyt tehtävät.

Varsinainen opintojen etenemisen seuranta vaatii sen aktivoinnin oppimisalustan taustatiedoista. Opintojen pedagogisessa suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon se, mitä opintojakson toteutuksesta haluaa seurata. Oppimisaktiviteetit on määriteltävä niin, että ne tuottavat tarvittavat tiedot. Tällaisia määrityksiä ovat esimerkiksi määräajat, millä perusteella lasketaan suoritetuksi, arvioidaanko suoritus. Sen jälkeen katsotaan, millä mittareilla seuranta onnistuu. Tässäkin asiassa on siis lähdettävä liikkeelle tarpeesta eikä välineestä.

Opiskelijoiden toivelistalle päätyi myös asioita, jotka eivät ole varsinaisesti opintojen etenemisen seurantaa, vaan pikemminkin suoritusten seurantaa. Näihinkin toiveisiin on syytä pyrkiä vastaamaan. Opiskelija katsoo opiskelua ja edistymistään kokonaisuutena, eikä välttämättä erota pelkkää opintojakson etenemisen aikaista seurantaa koko opintojen seurannasta.

 

Viinikka Sinikka, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu
Informaatioteknologian yksikkö, tietojenkäsittely

Lähteet

[1] Kurttila, J., Aalto, M. & Viinikka, S. 2020. Kokemuksia oppimisanalytiikasta – IntelliBoard Moodle-ympäristössä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 101. Hakupäivä 24.2.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020112492765.

 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202104079580

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *