Asiakaslähtöisen arvon tuottaminen on yritykselle kilpailuetu

Kilpailuetu on määritelty yrityksen suhteellisena etuna kilpailijoihinsa ja potentiaalisiin kilpailijoihinsa nähden jossain liiketoiminnan menestykseen vaikuttavassa kyvyssä, toimintatavassa tai muussa menestystekijässä. Tutkijat eivät ole päässeet täysin yhteisymmärrykseen kilpailuedun määritelmästä. Tyypillistä on kuitenkin se, että se...