Tiimityöllä kohti parempia tuloksia

Tutkinto-ohjelmatiimi on kanava, jonka kautta pääsee vaikuttamaan omaan tutkinto-ohjelmaansa. Tiimi kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan opintojen rakenteesta ja siitä, miten opintoja tai opintojaksoja pitäisi kehittää. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmatiimissä on mukana henkilöstöä ja jokaiselta luokalta myös opiskelijajäseniä. Jokainen...