Tunneäly ja empatia tulevaisuuden työelämän menestystekijänä

Inhimilliset taidot, kuten tunneäly ja empatia ovat tärkeitä taitoja työelämässä. Teknologian kehitys ja automaation lisääntyminen ovat muuttamassa työtehtäviä ja työympäristöjä, ja tämän vuoksi ihmisten välinen vuorovaikutus ja emotionaalinen älykkyys tulevat olemaan tärkeitä ominaisuuksia ja menestystekijöitä työelämässä myös tulevaisuudessa.  

Tunneäly on kyky tunnistaa, lukea ja ymmärtää omia ja toisten tunteita. Ne ovat arvokkaita taitoja yksilöiden ja myös organisaation näkökulmasta. Ihmiset, jotka kykenevät ilmaisemaan itseään selkeästi, ymmärtämään toisten tunteita ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin, tulevat olemaan arvokkaita henkilöitä yrityksissä. Empatia, eli kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen näkökulmansa ja tunteensa, on myös avainasemassa tulevaisuuden työelämässä. Empaattiset ihmiset ovat hyviä tiimityöskentelijöitä ja asiakaspalveluhenkilöitä, sekä osaavat ratkaista konflikteja. He kykenevät luomaan ihmissuhteita ja rakentamaan luottamusta, mikä on olennaista menestyksekkään organisaatiokulttuurin rakentamisessa.  

Tunneäly ja empatia ovat taitoja, jotka ovat osa inhimillistä kanssakäymistä ja hyvinvointia. Kun ymmärrämme paremmin omia tunteitamme ja osaamme ottaa toiset ihmiset huomioon, voimme luoda ympärillemme myönteistä ympäristöä, jossa jokainen voi hyvin. 

 

Miten kehitän tunneälykkyyttä työyhteisössäni? 

 

Tunneälykkyys alkaa omien tunteiden tunnistamisesta ja ymmärtämisestä.
Tunneälykkyyttä voi kehittää itsereflektiolla. Omia reaktioita on hyvä tarkastella eri tilanteissa, kuten millaisia tunteita tilanne herättää ja mitkä asiat vaikuttavat eri tunnetiloihin siinä hetkessä. Itsensä tunteminen voi auttaa hallitsemaan omia reaktioita ja käyttäytymistä eri tilanteissa.  

 

On myös hyvä harjoitella toisten ihmisten kuuntelemista ja heidän näkökulmansa sekä tunteiden ymmärtämistä. Ymmärtäminen ja empatia ovat tärkeitä osia tunneälykkyydessä. Myös selkeä ja avoin kommunikaatio ovat tärkeässä osassa tunneälykkäässä työyhteisössä. Jokaisen tulisi harjoitella viestintätaitoja, jotta viestinnästä saadaan selkeää, rehellistä ja kunnioittavaa. On hyvä olla valmis antamaan ja vastaanottamaan palautetta avoimesti, ja pyrkiä ratkaisemaan kommunikaatiohaasteita yhdessä työkavereiden kanssa. 

 

LÄHTEET

Goleman, Daniel 1999. Tunneäly työelämässä. Helsinki: Otava.  

Maiju Hautamäki, Elisa Sinkko, Annukka Wilk ja Virpi Rauha 

YAMK Johtaminen ja työhyvinvointi 2024 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *