Psykologinen turvallisuus työhyvinvoinnin avaintekijänä

Psykologisen turvallisuuden käsite on viime aikoina saanut runsaasti tilaa työelämäkeskusteluissa. Työnteon kulttuurissamme uskalletaan entistä rohkeammin nostaa esiin myös pehmeiksi miellettyjä, inhimillisiä arvoja. Näistä psykologisen turvallisuuden kokemus on yksi olennaisimmista. Mutta mitä sillä tarkoitetaan ja...