Psykologinen turvallisuus työhyvinvoinnin avaintekijänä

Psykologisen turvallisuuden käsite on viime aikoina saanut runsaasti tilaa työelämäkeskusteluissa. Työnteon kulttuurissamme uskalletaan entistä rohkeammin nostaa esiin myös pehmeiksi miellettyjä, inhimillisiä arvoja. Näistä psykologisen turvallisuuden kokemus on yksi olennaisimmista. Mutta mitä sillä tarkoitetaan ja kuinka psykologisen turvallisuuden tunnetta luodaan?

Psykologinen turvallisuus on yksilön kokonaisvaltainen kokemus ja tunne siitä, että omat tunteet, ideat ja huolenaiheet voi tuoda työyhteisössä esiin ilman pelkoa eristetyksi tai rangaistuksi tulemisesta. Kokemuksessa korostuu työntekijän luottamus kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta, jolloin yksilö uskaltaa nostaa esiin kehittämismahdollisuuksia ja epäkohtia.

Tunteen muotoutumisessa olennaista on työyhteisössä vallitseva aito empatia, yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt sekä vuorovaikutustaidot. Inhimillisyyttä ja nöyryyttä osoittamalla yksilö kohdataan aidosti omana itsenään, mikä helpottaa mm. konfliktitilanteiden ja hankaliksi koettujen kohtaamisien läpikäyntiä. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä työntekijä ja esihenkilö vuorovaikuttavat toisensa arvostavasti ja kunnioittavasti kohdaten.

Puutteet psykologisessa turvallisuudessa vaikuttavat merkittävästi ja negatiivisesti työyhteisöön. Ongelmatilanteisiin pureutuessa juurisyy löytyykin usein psykologiseen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Kun organisaatiossa ei kyetä ylläpitämään turvallisuuden tunnetta, on taustalla usein inhimillinen pelko ja epävarmuus siitä, mitä asioiden esiin tuomisesta voi seurata. Psykologinen turvallisuus on siis eittämättä yksi työhyvinvoinnin avaintekijöistä. Se luo pohjan paitsi työssä jaksamiselle, mutta myös tehokkaalle, luovalle ja lisäarvoa tuottavalle työlle.

Hyvässä esihenkilö- ja johtamistyössä psykologisen turvallisuuden merkitystä ei voi sivuuttaa. Se on välttämätön pohja menestyvälle ja hyvinvoivalle työyhteisölle. Esihenkilöllä on merkittävä rooli tunteen syntymisessä, mutta jokainen pystyy osaltaan vaikuttamaan työyhteisön kokemukseen psykologisesta turvallisuudesta.

Miten voit siis itse luoda ja ylläpitää psykologisen turvallisuuden tunnetta?

 • Kiinnitä huomiota omaan tapaasi vuorovaikuttaa. Kunnioita, kuuntele ja kohtaa ihminen ihmisenä.
 • Pyri tarkastelemaan myös omia tavoitteitasi ja toimintaasi objektiivisesti.
 • Lähesty rohkeasti kollegaa ja esihenkilöstöä.
 • Jaa ajatuksiasi ja osaamistasi, tutustu rohkeasti ja avoimesti työyhteisöösi.
 • Uskalla näyttää oma haavoittuvaisuutesi ja rohkene kysyä apua, kun sitä tarvitset.
 • Myönnä reilusti oma osaamattomuutesi tai virheesi.
 • Ymmärrä itseäsi ja muita, älä tuomitse.

TOP 3 tärpit psykologista turvallisuutta luovaan esihenkilötyöhön

 1. Osoita, että virheet ovat sallittuja ja puhu avoimesti työhön liittyvistä epävarmuuksista. Luo
  ilmapiiri, jossa asiat uskalletaan sanoa ääneen.
 2. Ilmaise reilusti oma epätäydellisyytesi ja tietämättömyytesi. Inhimillistä itsesi myöntämällä
  itsellesikin uudet asiat. Mahdollista epäviralliset keskustelut ja opettele tuntemaan työntekijäsi
  yksilöinä.
 3. Kysy, kuuntele ja kiitä. Ole aidosti läsnä sinua lähestyttäessä ja kunnioita sitä, että sinuun
  turvaudutaan huolien ja murheiden keskellä.

Psykologista turvallisuutta on erityisen tärkeää käsitellä juuri nyt. Koronapandemian mukanaan tuomat huolet ja rajoitukset uudistivat radikaalisti tapaamme tehdä työtä. Kun ympäristö on muutoksessa, vanhat tavat ja ratkaisut eivät välttämättä enää toimi. Uutta syntyy vain silloin, kun uusia ideoita ja ajatuksia uskalletaan rohkeasti tuoda esiin. Poikkeusolot korostivatkin kokonaisvaltaista turvallisuuden tunteen merkitystä työssä entisestään.

Lisäämällä tietoisuutta psykologisesta turvallisuudesta ja sen merkityksellisyydestä yksilöön ja työyhteisöön voimme pala kerrallaan luoda paremmin voivaa työkulttuuria.

Mikä on sinun panoksesi yhteiseen hyvään?

Asta Olkkonen, Oamkin Johtamisen ja työhyvinvoinnin YAMK-opiskelija

Maksuton Unelmien työelämä -seminaari järjestetään etänä ja livenä Oulussa 12.5.2023.
Seminaarin teemoina ovat vuorovaikutus, tunnetaidot ja psykologinen turvallisuus. Ilmoittaudu 10.5. mennessä mukaan TÄSTÄ

Lue myös sarjan edellinen artikkeli

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *