Kysymyksiä itsearvioinnista

Hyvää syyslukukauden alkua kaikille! Kun lomat on pidetty ja töihin palailtu taas uutta intoa ja virtaa puhkuen, ajattelin heittää ilmaan kaikkien pohdittavaksi muutamia ajatuksia loppukeväällä käymästäni koulutuksesta.

Korkeakoulujen laadunvarmistus -täydennyskoulutusohjelman toukokuisella lähiopetusjaksolla oli teemana itsearviointi. Tarkoituksena oli viritellä ajatuksia kohti toista auditointikierrosta, jolla painotetaan kehittämiseen tähtäävää itsearviointia. Oamkissa toinen kierros siintelee tosin vielä kohtuullisen kaukana tulevaisuudessa. Juurihan selvisimme onnistuneesti vuoden takaisesta ensimmäisen kierroksen auditointirutistuksesta. Itsearviointi on kuitenkin mielenkiintoinen asia muutoinkin kuin vain auditoinnin näkökulmasta.

Lukuvuoden saatossa on monia tilanteita, joissa teemme itsearviointia; kirjoitamme erilaisia raportteja, arvioimme omaa, yksikkömme ja organisaatiomme toimintaa, sisältöjä, prosesseja, tuotoksia, vaikutuksia, jne. erilaisista näkökulmista ja erilaisia tarkoituksia varten. Kannustamme myös opiskelijoita oman oppimisensa itsearviointiin. Onkin mielenkiintoista pysähtyä hetkeksi miettimään, millaisia kysymyksiä itsearviointiin syvällisemmin liittyy. Ketä varten milloinkin kuvaamme ja arvotamme toimintaamme? Millä tavoin nostamme esille omaa toimintaamme ohjaavia arvoja? Entä millä tavoin itsearviointi ennakoi tulevaisuutta?

Arviointi ohjaa aina jollain tavalla toimintaprosessiamme. Mitä tavoitteita itsearvioinnilla kussakin tilanteessa on? Näitä ja muita kysymyksiä on mielenkiintoista pohtia ja sijoitella itseään Mira Huuskon kuvaamalla itsearviointiakselistolla eri kohtiin eri itsearviointitilanteiden suhteen. Antoisia ja kehittäviä itsearviointihetkiä lukuvuoden varrelle!

Annukka Tihinen
Tuntiopettaja, Projektisuunnittelija