Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Daily Archive: 29 marraskuun, 2013

Sisäisen auditoinnin palauteseminaarissa jaettiin hyviä käytäntöjä

Sisäisen auditoinnin palauteseminaarissa jaettiin hyviä käytäntöjä

 

Sisäisen auditoinnin palauteseminaari pidettiin 28.11. Sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Mukana oli yli 50 asiasta kiinnostunutta oamkilaista, niin opiskelijoita kuin henkilökuntaakin.

Päivän avasi Liiketalouden yksikönjohtaja Päivi Vesala, joka kertoi oman yksikkönsä valmistautumisesta auditointiin. Hän kertoi, että oli vienyt sidosryhmät kahville haastattelun jälkeen ja saanut heiltä arvokasta palautetta keskustelun lomassa. Tässäpä on heti yksi hyvä käytänne jakoon!

Iltapäivän kuluessa vararehtori Risto Kimari esitteli auditoinnissa esiin nousseita vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Moni asia on hyvin, mutta kehittämistäkin riittää mm. sidosryhmäyhteistyön systematisoinnissa ja kattavan palautejärjestelmän kehittämisessä.

Sisäisen auditoinnin onnistumista arvioitiin yksikönjohtaja Riitta Tötterströmin ja lehtori Matti Järven johdolla. He molemmat olivat saaneet sisäisessä auditoinnissa lisää hyviä näkemyksiä omaan työhönsä. Työskentely ryhmässä, jossa oli eri yksiköiden ja alojen edustajia, oli heidän mukaansa mielenkiintoista. He kehittäisivät tulevaisuudessa koulutusohjelmien vuorovaikutusta; koulutusohjelmien väliset vertaisarvioinnit voisivat olla hyvä keino tähän. Matin modernisoitu esitys tiivisti tavoitteeksi sekä toiminnanohjauksen että ammatillisen kompetenssin kehittämisen.

Seminaarissa esiteltiin lisäksi hyviä käytänteitä eri yksiköistä. Osastonjohtaja Jussi Haukkamaa ja laatukoordinaattori Paulina Melakari-Mustonen kertoivat viestinnän koulutusohjelman joustavista opiskelukäytänteistä. Alustus oli todella mielenkiintoinen ja materiaaleista voivat muutkin saada ideoita opintojen joustavoittamiseen.

Yliopettaja Hilkka Honkanen esitteli verkko-opintojen toteutusta sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Hänen mukaansa on tarpeellista, että verkossa on selkeät ja yksinkertaiset toimintavat. Verkko-opinnot ovat koulutusohjelmassa pääasiallinen opiskelumuoto, lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa.

Lehtori Outi Laurinen puhui onnistuneesta Study Group-toiminnasta Luonnonvara-alan yksikössä. Toiminta aloitettiin keskeyttämisten vähentämiseksi ja tässä myös onnistuttiin. Tämän lisäksi Study Group –toiminnan kautta opiskelijat ovat oppineet tehokkaammin, arvosanojen keskiarvo on kohonnut ja hylättyjen opintosuoritusten määrä vähentynyt.

Lehtori Riitta Rontu esitteli lopuksi sujuvaa projektien, harjoittelun ja opinnäytetöiden ketjutusta tietotekniikan koulutusohjelmassa. Projektitöitä harjoitellaan ensin turvallisesti kouluympäristössä, mutta tämän jälkeen siirrytään tekemään niitä yrityksille. Yleensä opiskelijat tekevät samaan yritykseen sekä projektit, harjoittelun ja opinnäytetyön. Työnantaja saa vuoden aikana selville, millainen työntekijästä on kyse, minkä ansiosta ketjutus johtaa usein myös työllistymiseen.

Kaikki palauteseminaarin materiaalit ovat Heimossa. Käy kurkkaamassa mitä hyviä käytänteitä saisit sieltä itsellesi käyttöön! 

Marianne Isola
Laatukoordinaattori

Kolme yötä joulu…

…kalenteriin! Maanantaina lähtee taas kirjaston kohta melkein perinteinen lähtölaskenta jouluuun. Jatkamme viime vuonna hyväksi havaitulla linjalla eli jokainen luukku sisältää vinkkauksen hyödylliseen, hauskaan tai muuten vain hyväksi havaittuun tai nautittavaan tietokirjaan, romaaniin, musiikkiin, nuottiin tai vaikka elokuvaan.

Kaikki vinkatut aineistot löytyvät joko kirjaston kokoelmasta tai ovat tilattavissa lainaan yhteislainakumppaneiltamme maksutta.

Pysytään kuulolla… 😉