Osaamista johtamaan muutoksen keskellä

Teen väitöstutkimusta osaamisen johtamisesta. Kohdeorganisaationa tutkimuksessa on koko Oamk. Teoriapohja rakentuu knowledge managementista. Aihetta on tutkittu paljon, mutta ei juurikaan ammattikorkeakoulujen kannalta.

Projektini on nyt noin puolivälissä. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa on käytetty teemahaastatteluita. Teemahaastattelut on tehty 25 henkilölle Oamkissa. Haastateltavat ovat olleet johdon edustajia kaikista yksiköistä, myös tukipalveluyksiköistä. Haastatteluissa on kartoitettu osaamisen johtamisen nykytilaa ja kehittämistä sekä osaamisia ja kyvykkyyksiä.

Aineisto on mielenkiintoinen, sillä teema on tärkeä Oamkin muutostilanteessa mm. yhtiöittämisen myötä. Yritän saada väitöskirjan reippaalla vauhdilla valmiiksi, jotta teema pysyy ajankohtaisena. Osaamisen johtamistahan on tarpeen lähteä (jatko)kehittämään organisaatiossa. Myöhemmin voisi tehdä esim. kyselyn henkilöstölle ja lähteä kartoittamaan osaamisia.

Terhi Mustakangas, opettaja