Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Johtamisharjoittelu – OAMK Konetekniikan uusi opintojakso

Julia Hyväri, konetekniikan opiskelija, Jussi Ylikulju, konetekniikan opiskelija, Tauno Jokinen, konetekniikan yliopettaja

Julia Hyvärille kurssi oli monipuolinen ja antoisa kokemus.

Valmistumisen jälkeen ja joskus jo opintojen aikanakin koneinsinööri päätyy erilaisiin esimiestehtäviin. Tehtävänimikkeenä voi olla työnjohtaja, valmistuspäällikkö, tiimiesimies tai jotain vastaavaa. Myös itsenäisessä asiantuntijatyössä ihmissuhdetaitojen hallitsemisella on suuri merkitys. Oulun ammattikorkeakoulun koneosastolla aloitettiin syksyllä 2017 uusi kurssi nimeltään Johtamisharjoittelu, jonka avulla halutaan vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia toimia esimiehenä ja kykyä kehittää itsenäisesti ihmisten johtamisen taitojaan.

Kurssin avulla haluttiin myös edistää aloittavien opiskelijoiden sulautumista opiskelijayhteisöön ja sellaisen aktiivisen ja yhteisöllisen opiskelukulttuurin syntymistä, jossa opiskelija ei ole opettamisen objekti vaan on oman oppimisensa täysivaltainen omistaja. Osaston henkilökunnan kokemuksen mukana syntynyt käsitys on, että opiskelun alkuun liittyvä integroituminen opiskelijayhteisöön on vaikuttavin opiskelun onnistumista ennustava yksittäinen näkökulma.

Jussi Ylikuljuun opettaja-kunnan innostuneisuus posteriesityksen aikana teki vaikutuksen.

Opintojakson nimeksi ja kantavaksi ajatukseksi muodostui Johtamisharjoittelu, jossa ylemmän vuosikurssin opiskelijat perehtyvät ihmisten johtamisen haasteisiin auttamalla uusia opiskelijoita aloittamaan opintonsa ja tutustumaan uuden opiskeluympäristön toimintakulttuuriin. Taustalla on myös ajatus siitä, että tällainen toimintatapa saattaisi olla luomassa uudenlaista yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Opintojaksolla kokoonnuttiin viikoittain ja työskenneltiin yhdessä aloittavien opiskelijoiden kanssa. Yhden intensiivipäivän ajan pohdittiin johtajuuden olemusta ja jaettiin kokemuksia aiheesta. Loppuhuipennuksena opiskelijat esittelivät kurssin tuloksia osaston koko henkilökunnalle. Toteutus tukeutui opettajan pitkään kokemukseen liike-elämän esimiesvalmentajana. Kurssin teoreettinen tausta pohjautui syväjohtamisen ja aitojohtamisen teorioihin sekä psykodynaamiseen johtajuusnäkökulmaan.

Käytännön harjoittelua varten opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään, jotka kukin saivat tehtäväkseen edistää yhden aloittavan luokan opiskelun käynnistymistä. Tehtävään sisältyi aloittavien opiskelijoiden haastattelua, opiskelun kipupisteiden tunnistamista ja opiskelutehtävien toteutuksen avustamista. Harjoittelutehtävän tuloksista laadittiin posteriesitykset, jotka esiteltiin opetushenkilökunnalle.

Ripeällä aikataululla käynnistetyssä ensimmäisessä toteutuksessa oli myös haasteita. Ennakkotiedotus kurssista ja sen toimintatavoista jäi hieman heikoksi, minkä seurauksena osa alun perin ilmoittautuneista jäi kurssilta sivuun. Vastaavasti kurssille lähti mukaan opiskelijoita, jotka eivät olleet ilmoittautuneet mukaan lainkaan. Yhteisten kokoontumisaikojen löytäminen lukujärjestykseen lisätylle kurssille oli vaikeaa ja välillä jopa mahdotonta. Tämän seurauksena kurssi käynnistyi jälkijunassa suhteessa uusien opiskelijoiden aloitukseen, mikä vaikeutti kurssitehtävien toteuttamista.

Kurssin loppupuolella järjestetty intensiivipäivä ja sitä seurannut posteriesitys onnistuivat hyvin. Posteriesittely kesti koko sille varatut kaksi tuntia, ja innostunut keskustelu opiskelijoiden ja opettajien välillä olisi jatkunut pitempäänkin, ellei sitä olisi varatun ajan loputtua keskeytetty. Yksistään syntynyttä vuoropuhelua pidettiin riittävänä syynä toteuttaa kurssi myös jatkossa.

Posterit ja niiden pohjalta käyty keskustelu käsittelivät kurssin teemoja ja tavoitteita useista näkökulmista. Yhteisöllisessä opiskelussa nähtiin moninaisia merkityksiä, jotka liittyivät ryhmähenkeen, ryhmään kuulumisen tärkeyteen ja keskinäisen osaamisen jakamiseen. Varsin oivaltavasti tuli esille, että toinen opiskelija on usein paras opettaja. Yhteistyö koettiin myös vastavuoroiseksi. Parasta oppimista on toisten opettaminen.

Tauno Jokisen mukaan johtajuus on aitoa itseilmaisua. Ihmisten kanssa työskennellessä riittää aivan hyvin, että on oma itsensä.

Toinen tärkeä teema oli konetekniikan opiskeluun liittyvän tietoisuuden lisääminen. Oman opiskelupaikan arvostusta haluttiin saada nousemaan brändiä kirkastamalla ja olemassa olevia mahdollisuuksia esiintuomalla. Lisää tietoa koulutusalasta tarvitsevat jatkokoulutusvaihtoehtoa harkitsevat toisen asteen opiskelijat ja myös jo opiskelunsa aloittaneet. Tässä kokeneemmilla opiskelijoilla on paljon annettavaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Ylipäätään haluttiin tuoda esiin, että omasta koulutusalastaan voi ja saa olla ylpeä.

Opiskelijat ehdottivat opintojakson kehittämiseksi uusia toimintatapoja. Kurssin laajuutta voitaisiin kasvattaa 5 opintopisteeseen ja aloittaa kurssi jo keväällä. Näin osallistujat voisivat olla aktiivisesti vastaanottamassa uusia opiskelijoita. Konkreettisena ehdotuksena esitettiin, että ylempien vuosikurssien opiskelijat laatisivat ja lähettäisivät tervetuliaiskirjeen kaikille valituille uusille opiskelijoille heti kun opiskelijavalinnoista saadaan tieto. Näin vertaistukea tarjoavat opiskelijat pääsevät jo ennakoivasti mukaan suunnittelemaan uusien opiskelijoiden vastaanottamista.

Kurssi toteutetaan tulevina vuosina opiskelijoiden esille tuomien kehitysehdotusten mukaisena. Jatkossa kurssi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä opiskelijatuutortoiminnan kanssa. Opiskelijajärjestö on myös luvannut ottaa aktiivisen roolin kurssin markkinoinnissa ja osallistujien valinnassa.

insinööri porno

oamk_kone

Tunteella ja taidolla, Oamk Konetekniikka. Jo vuodesta 1894. Olemme Suomen kuudenneksi suurimman ja hakijamäärältään neljänneksi suosituimman ammattikorkeakoulun Konetekniikan tutkinto-ohjelma. Yhteisenä tavoitteena meillä on ylläpitää vetovoimaista, haluttua ja nykyaikaista koulutusohjelmaa, sekä luoda opiskelijoillemme insinöörin identiteetti ja sen avulla luoda opiskelijasta rautainen ja työllistyvä insinööri! Oletko sinä seuraava Konetekniikan insinööri? Pallo on sinulla!

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *