Millaisia matematiikan taitoja tarvitaan röntgenhoitajakoulutuksessa?

Taas on aika, jolloin hakijat arvioivat omia taitojaan ja pohtivat, riittäisikö osaaminen opintojen suorittamiseen omassa hakukohteessa. Röntgenhoitajaopintojen osalta hakijat kysyvät usein matematiikasta: ovatko opinnot vaikeita tai mitä matematiikasta ja fysiikasta pitää osata? Röntgenhoitaja käyttää kuvantamis- ja sädehoitolaitteita, mutta kuinka pitkälle niiden käytön oppimisessa tarvitaan matematiikkaa tai fysiikkaa? Tässä kirjoituksessa kuvaillaan muutamien esimerkkien avulla, miten matematiikka ja fysiikka sisältyvät opintoihin.

Röntgenhoitajaopinnoissa ei ole matematiikan tai fysiikan opintojaksoja, vaan niiden tietoperustaa käytetään sovelletusti. Kuvantamis- ja sädehoitolaitteiden toiminta perustuu johonkin fysiikan ilmiöön kuten röntgentutkimuksissa röntgensäteilyyn, ultraäänitutkimuksissa aaltoliikkeeseen ja isotooppitutkimuksissa radioaktiivisuusilmiöön. Kuvantamis- ja sädehoitolaitteiden toimintaperiaate tulee oppia, jotta ymmärtää, kuinka esimerkiksi röntgen- tai magneettikuva muodostuu ja miten kuvan ominaisuuksia tai potilaan säteilyaltistusta voidaan säädellä. Opiskelussa ei mennä niin pitkälle, että röntgenhoitaja osaisi huoltaa laitteita, huollosta vastaa sairaaloiden tekninen henkilöstö tai laitevalmistaja.

Röntgen- ja isotooppitutkimuksissa sekä sädehoidossa käytetään ionisoivaa säteilyä, joka voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Voiko haittavaikutuksia ehkäistä? Miten ionisoiva säteily käyttäytyy elävässä kudoksessa? Haittavaikutusten minimoimiseksi röntgenhoitaja tarvitsee tietoa, miten ionisoiva säteily vaikuttaa solu- ja atomitasolla, jotta hoitaja osaa valita tutkimuksen oikean toteutustavan. Tämän ja vastaavan kaltaisten fysiikan ilmiöiden opiskelu vaatii abstraktia ajattelua ja myös anatomian, fysiologian ja fysiikan tietojen yhdistämisen taitoja.

Kuvantamistilanteissa käytetään muun muassa varjo- tai puuduteaineita. Lääkeaineiden käsittelyn osaamisen lisäksi hoitaja tarvitsee lääkelaskutaitoa, jotta lääkevalmisteen annostelu tapahtuu asianmukaisesti ja käytetyt valmisteet kirjautuvat oikein potilasasiakirjoihin.

Terveydenhuollossa seurataan röntgensäteilyn käyttöä laskemalla potilaan säteilyaltistus. Laskukaavaan tulee osata sijoittaa oikeat matemaattiset arvot ja itse laskeminen tapahtuu peruslaskutaitojen avulla.

Isotooppitutkimuksissa käytettävän radioaktiivisen aineen aktiivisuus muuttuu koko ajan. Hoitajan tulee osata laskea potilaan tarvitsema radioaktiivisen liuoksen määrä huomioiden aineen aktiivisuuden lasku. Potilaalle annettavan liuoksen määrän laskemisessa hyödynnetään puoliintumisaika-käsitettä.

Jos aiemmista matematiikan ja fysiikan opinnoista on vierähtänyt jo aikaa tai tunnistaa puutteita omissa taidoissaan, taitoja kannattaa kohentaa itsenäisesti ennen opintojen alkua. Opiskelijaksi valituille annetaan opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä lähteitä, joista keskeisten asioiden kertaaminen onnistuu. Opinnot lähtevät hyvin käyntiin, kun osaa peruslaskutoimitukset, yksikönmuunnokset, yhtälö- ja verrantolaskut sekä prosenttilaskun.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *