Hankkeissa kehitetään osaamista, toimintamalleja ja bisnesideoita

Hankkeet ovat merkittävä osa Oamkin informaatioteknologian yksikön toimintaa. Tässä päivityksessä esitellään muutamia syksyllä 2020 käynnissä olevia hankkeitamme. Hankkeissa opettajat ja muu henkilöstö pääsevät kehittämään omaa osaamistaan yhteistyöverkostoissa. Opiskelijat osallistuvat uuden teknologian kehittämiseen opinnäytetyön, harjoittelun tai vaikkapa dronelentäjän ajokortin myötä.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke toteutuu Oulun ammattikorkeakoulun ja KoulutusAvain Oy:n yhteistyönä. Hanke tuo tietoa tekniikan eri aloista tytöille sekä opettajille ja ohjaajille peruskoulun yläluokille ja toiselle asteelle Oulun seudulla sekä Kainuussa.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeessa tytöt tutustuvat tekniikan eri aloihin

Tavoitteena on tunnistaa ja purkaa koulutuksen sukupuolittuneisuutta. Hanke järjestää nimetyille pilottikouluille tyttöjen teknologia-TET-jaksoja, teknologiatyöpajoja sekä yritysvierailuja teknologia yrityksiin. Opettajille ja ohjaajille on tarjolla koulutusta ja materiaalia. Teknologia-aloilla työskentelevien naisten tarinat toimivat hyvinä esimerkkeinä tytöille.

Kv-ESR-rahoitettu hanke kehittää kansainvälisen partnerin Technisch Heilig Hartinstituutin kanssa opettajien koulutusmallin, teknologiatyöpajamallin sekä materiaalia yrityksille. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden tasa-arvohankkeiden kanssa ja ollaan yhteydessä myös vaikuttajiin tapahtumissa sekä vaikuttajafoorumeilla.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologian hankesivu
Kohderyhmälle suunnattu portaali

Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED)

VED-hankkeessa rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden käyttöön drooniratkaisujen pilotointi- ja testausympäristö. Hanke vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan yritysten edellytyksiä kehittää markkinoille kilpailukykyistä drooneihin perustuvia vähähiilisiä ratkaisuja ja hyödyntää droonien kasvavat, kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet. VED on EAKR-hanke ja toimii yhteistyössä Arctic Drone Labs -ekosysteemin toimijoiden kanssa.

VED-hankkeen hankesivu
Projektiesittely Arctic Drone Labs -sivustolla
ePooki-artikkeli ja video droonien hyödyntämisestä

VIIMA: 5G Vertical Integrated Industry for Massive Automation

5G VIIMA -hanke tutkii 5G-tekniikan uusia ominaisuuksia erityisesti teollisiin sovelluksiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja sen kyvykkyyttä uuden langattoman tekniikan soveltamisessa.

5G-teknologian lisäksi Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa kehitetään ja testataan myös uusia langattomia teollisia sovelluksia yhteistyössä ekosysteemin kanssa. Kokeilemalla uutta 5G-verkkotekniikkaa ja uusia sovelluksia haetaan kokemusta vähitellen kehittyvän 5G-verkon käytettävyydestä erilaisiin teollisiin sovelluksiin sekä sisä- että ulkotiloissa.

VIIMA-hankkeen esimerkki langattomasta teknologiasta teollisuusympäristössä

Hankkeessa on mukana tehdasrakennus Oulussa, useiden yritysten yhteinen teollisuuskampusympäristö, jolla on sisä- ja ulkotiloja Oulussa ja Tampereella, sekä energiaverkon testausympäristö Espoossa. Hankkeessa arvioidaan alueellisten verkostojen teknistaloudellisia vaikutuksia kaikkien kokeellisten ympäristöjen kokemusten pohjalta.

5G VIIMAn hankesivu

Seafood Age

Seafood Age -hanke pyrkii luomaan älykkäitä ja ekoinnovatiivisia prosesseja ja tuotteita Atlantin alueen meren antimista valmistettavien ruokatuotteiden tuotantoketjuun kiertotalouden periaatteet huomioiden. Samalla kehitetään uusia terveellisempiä, turvallisempia ja korkealaatuisempia tuotteita erityisesti ikääntyvälle väestölle. Hanke liittyy Euroopan yhteiseen sosiaaliseen ja taloudelliseen haasteeseen eli väestön ikääntymiseen.

Kehitystyössä yksi painopiste on ikääntyvälle väestölle suunniteltavat merenelävätuotteet. Meren biomassojen ja elintarviketeollisuuden jätteiden pohjalta kehitetään ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja. Älykkäiden etikettien avulla tähdätään jätemäärän vähentämiseen, tuotteiden laadun optimointiin ja ikäihmisille sopivien tuotevalintojen tukemiseen.

Oamkin informaatioteknologian yksikön PrinLab-laboratorio kehittää Seafood Age -projektissa älykästä etikettiä (Smart Predictive Label, SPL), jolla voidaan varmistaa ruokatuotteen turvallisuus, terveellisyys ja laatu tuotannosta kuluttajalle saakka. Seafood Age -hanke on rahoitettu Interreg Atlantic Area -rahoituksesta.

Seafood Agen hankesivu

PrintoDiSe

PrintoDiSe-hankkeessa tavoitteena on luoda Oulun alueelle painettujen diagnostiikkasovellusten kehitykseen ja valmistukseen verkosto palvelemaan yritysten tarpeita kehittää pikatestejä alkuvaiheen ideasta aina kliinisiin testauksiin saakka. Oamkin PrinLab vastaa verkostossa elektrokemiallisten pikatestien kehittämisestä ja osoittamisesta tuotekehityksen alkuvaiheessa.

Erasmus-harjoittelija Jitka Postulkova testaa painettuja pikatestejä Oamkin painettavan elektroniikan kehityslaboratorio PrinLabissa

PrintoDiSe-hankkeessa rakennetaan toimiva palvelumalli, joka auttaa uusien diagnostisten pikatestien kehittämistä, valmistamista ja kliinistä testausta. Samalla se edistää näiden kokonaisvaltaisten teknologiapalveluiden saatavuutta erityisesti startup- ja pk-yritysten käyttöön. Kansainvälisiä yrityksiä houkutellaan asettumaan Oulun seudulle ja tekemään yhteystyötä oululaisten yritysten kanssa.

Palvelumallissa kehitetään laaja-alaisen toimijaverkoston yhteistyötä. Palvelumallia testataan ja pilotoidaan valittujen pikatestien kehityksessä ja valmistuksessa. Partnereina toimivat VTT ja Oulun yliopisto, ja hanke on saanut EAKR-rahoituksen.

Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa

6Aika-hankkeessa Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa koulutetaan painettavan elektroniikan osaajia Oulun alueella voimakkaasti kehittyvään painettua elektroniikkaa hyödyntävään yritystoimintaan. Osallistujat perehtyvät, missä ja miten painettavaa elektroniikkaa voi hyödyntää, millaisia sovelluksia on jo olemassa ja mitä materiaaleja ja menetelmiä käytetään valmistuksessa. Syventävät kurssit perehdyttävät tarkemmin materiaaleihin, suunnitteluun, valmiiden laitteiden testaukseen ja valmistuksen menetelmiin.

ESR-rahoitetun hankkeen järjestämä koulutus on pääosin toteutettu etäopetuksena, mutta syksyn 2020 aikana valmennettavat pääsevät myös itse painamaan elektrokrominäyttöjä ja testaamaan niiden toimivuutta käytännön laboratoriokursseilla. Painettavan elektroniikan verkko-opinnot on tehty yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Etäopetusta on tarjolla kaikkiaan 32 op, joista valmennettavat voivat poimia haluamansa kurssit osaamistavoitteiden mukaisesti.

Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa -hankkeen hankesivu

Lisätietoja projektipäälliköiltä:

Kaisa Orajärvi (Sinä osaat! Tytöt ja teknologia)
Manne Hannula (VED)
Janne Kumpuoja (5G VIIMA)
Harri Määttä (Seafood Age)
Marja Nissinen (PrintoDiSe ja Digikyvykkyyden pävivitys)

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *