Tietoliikenteen sovellusprojektissa tehtyä

Laite- ja tuotesuunnittelun 2. vuoden syksyn projektissa rakennetaan IoT-järjestelmää, joka sisältää langattomasti Internetiin kytkeytyvän IoT-laitteen. IoT-laiteen mittaamaa tietoa siirretään tietokantaan ja mitattua tietoa hyödynnetään IoT-sovelluksessa jollakin tavalla. Esimerkiksi alla kuvatussa ”Älypeili”-sovelluksessa mitattu tieto on kameran kuva ja kuvasta tunnistetaan kasvojen piirteitä openCV-kirjaston avulla. Lisäksi opiskelijat toteuttavat projektissa web-käyttöliittymän, jonka kautta IoT-laitetta voidaan ohjata tai IoT-laitteen keräämää dataa voidaan esittää web-käyttöliittymän käyttäjälle.

Tässä esitellään tarkemmin kaksi lopputulosta.

GPS Tracker

Työssä ”IoT GPS Tracker Prototype” tehtiin LoRa-radiolla toimiva GPS-jäljitin, jota voidaan ohjata selaimen kautta. Tämä on ensimmäinen kerta projekteissamme, kun Digitan LoRaWAN-verkkoa on käytetty onnistuneesti.

Smart Mirror

Projektissa ”IoT Smart Mirror” tehtiin matalalla energiankulutuksella toimiva WiFi-”älypeili”. Älypeili osaa tunnistaa kameran kuvasta kasvot ja aktivoituu kasvot tunnistettuaan. Peili siis näyttää paitsi ken on maassa kaunehin, myös esimerkiksi päivän sään ja tärkeimmät uutiset.

Tietoliikenteen sovellusprojekti -opintojaksolla on panostettu vahvasti eri opintojaksojen integrointiin. Esimerkiksi fysiikan opintojaksolla mitataan ja lasketaan IoT-laitteen virrankulutusta, mikä on monesti hyvin keskeinen tieto, jos mittaussolu toimii akku- tai paristokäyttöisesti. IP-verkot-opintojaksolla opiskellaan mm. Linuxin perusteita, palvelimia ja tietokoneverkkoja, jotka nekin ovat oleellinen osa järjestelmää. Lisäksi englannin kurssi oli integroituna siten, että osa viikkokatselmoinneista järjestettiin englanniksi ja englannin opettaja oli mukana katselmoinnissa.

Ketterät menetelmät ovat nykyään yritysprojektien arkea. Siksi tällä kurssilla käytetään projektinhallintamenetelmänä Scrumia, joskaan kaikkia menetelmän kaikkia piirteitä ei tällaisessa projektissa pystytä toteuttamaan. Esimerkiksi ryhmä itse toimii tuoteomistajana, mikä ei vastaa todellista tilannetta.

Korona-aika aiheutti omat rajoitteensa projektien toteutukseen. Kaikilla ryhmillä etänä työskentely ei tahtonut onnistua. Toisaalta eräät ryhmistä olivat työskennelleet yhdessä jo pitkään, joten yhteistyö sujui hienosti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijat oppivat tälläkin opintojaksolla paljon uusia asioita, myös sellaisia mitä koulussa ei ole opetettu. Itsenäinen ajattelu ja omatoiminen tiedonhaku ovatkin työelämässä keskeisiä taitoja.

Jukka Jauhiainen ja Kari Jyrkkä

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *