Luonnonvara-alan opiskelijat ja työelämäedustajat kohtasivat Työelämätori-tapahtumassa

Oamkin luonnonvara-alan osastolla järjestettiin vuosittainen Työelämätori-tapahtuma 26.1.2021. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. Se saattaa yhteen opiskelijoita ja työelämän edustajia, jotka esimerkiksi tarjoavat harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Teemana oli tänä vuonna Työelämän digitalisaatio: haasteesta mahdollisuuteen.

Luonnonvara-alalla maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien ja muiden organisaatioiden kanssa. Opiskelijat toteuttavat osana opintojaan työelämätahojen tilauksesta erilaisia projekteja ja kehittämistehtäviä.

Työelämätori järjestettiin tällä kertaa virtuaalisesti Zoom-istuntona. Sen rakenne oli kuitenkin sama kuin aina ennenkin. Alussa oli seminaarityyppinen yhteinen sessio, jossa kuultiin teemaan liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja. Puhujiksi oli kutsuttu ProAgrian asiantuntija, Oamkin edustajia, maitotilayrittäjä ja luovan opiskelijoita. Yhteisen osion jälkeen opiskelijat saattoivat tavata työelämäedustajia Zoomin eri työtiloissa ja siirtyä kiinnostuksensa mukaan työtilasta toiseen. Työtiloissa esiteltiin myös Luovan hankkeita. Lopuksi oli vielä työelämäedustajien ja Luonnonvara-alan osaston henkilökunnan tapaamisia, joissa suunniteltiin tulevaa yhteistyötä, mm. opiskelijaprojekteja.

Petri Koivisto Pro Agrialta kertoi, miten digitalisaatio on tuonut joustavuutta asiantuntijatyöhön ja miten asiakkaat ovat ottaneet digitaaliset palvelut vastaan. Asiakkaille on eduksi, kun asiantuntija voi palvella heitä paikasta riippumatta ja aika käytetään tehokkaasti, kun ei tarvitse matkustaa asiakkaan luokse. Teknisiä työvälineitä tulee käyttää luovasti ja tietoturva on asiakastyössä tärkeää.

Opiskelijoiden näkökulma välittyi videosta, johon he olivat koonneet kokemuksiaan etäopiskelusta ja digitaalisuudesta opinnoissa. He esittelivät mm. digitaalisia työkaluja, joita he ovat käyttäneet projektiopinnoissa, antoivat vinkkejä jaksamiseen ja kuvasivat, miten opiskelijat tekevät yhteistyötä huolimatta siitä, että fyysisiä kontakteja on vain vähän. Luentojen kuuntelu onnistuu myös traktorin hytissä!

Oamkin opintojen ohjaaja Erja Korhonen puhui hyvinvoinnista, työn tauottamisesta ja palautumisesta.  Etäopintojen suunnittelun, huolellisen kalenteroinnin ja opiskeluun keskittymisen merkitys on olennainen jaksamisen kannalta. Opiskelijoille on tarjolla myös tukitoimia opintojen ohjauksen, opintopsykologin palvelujen ja erilaisten tukiryhmien muodossa.

Tauon aikana Naturest Oy:n Rita Porkka houkutteli osallistujat liikkumaan metsäisen taukojumppa- ja rentoutusohjelman tahdissa.

 

 

Vaalalainen maidontuottaja Tapio Leinonen kertoi yrittäjän tulevaisuuden näkymistä ja digitalisaatiosta yrittäjän työssä. Hän toi erityisesti esille paikkatietosovellukset ja satokartoitukset, joilla työtä tehostetaan. Ympäristöasioita voi myös ottaa huomioon paremmin uuden tekniikan avulla. Kuluttajien vaatimuksiin on vastattava ja markkinoilla voi kilpailla kestävästi ja vastuullisilla menetelmillä tuotetuilla tuotteilla. Maatilat ovatkin usein innokkaina ottamassa uutta tekniikkaa käyttöön. Puhelin toimii tilalla johtamisen välineenä ja teknologia antaa myös mahdollisuuden työn rytmittämiseen ja vapaa-aikaan.

SOME-työkaluista ammattikorkeakouluopetuksessa kertoi ammatillisen opettajakoulutuksen edustaja Tiiu Tenno. Opetuksessa käytetään yhä enemmän monenlaisia sosiaalista mediaa hyödyntäviä työkaluja sisällön tuottamisessa ja jakamisessa. Opiskelijoille ne ovat usein tuttuja ja mieluisia välineitä ja opiskelija rakentaa verkkoidentiteettiään samalla kun tekee oppimistehtäviä some-kontekstiin. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa tukee monia sellaisia taitoja, joita työelämä valmistuneilta odottaa.

Työelämätorille osallistujia oli tänä vuonna yli 60. Palaute järjestelyistä oli erittäin positiivista ja verkkototeutus oli kaikin puolin onnistunut. Myös osallistujien liikkuminen yksittäisten työtilojen välillä sujui hyvin ja kaikki halukkaat pääsivät verkostoitumaan. Virtuaalisissa työtiloissa kontaktit ja kohtaamiset olivat häiriöttömämpiä kuin aiemmin oppilaitoksen käytävätiloissa järjestetyissä tapahtumissa.

Työelämäyhteistyö on koulutuksen kehittämisen ehdoton edellytys. Sen avulla pystytään tukemaan opiskelijoiden kasvua sellaisiksi ammattilaisiksi, joita työnantajat tarvitsevat ja haluavat.

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme: ProAgria Oulu, Suomen siemenperunakeskus Oy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Luonnonvarakeskus Luke, Leinolan Maito Oy, Metsäkeskus Oulu, Naturest Oy, Muhoksen Parooni.

Arja Maunumäki, lehtori, Oamk

Tällä videolla on Oamkin agrologiopiskelijoiden hyviä käytänteitä verkko-opiskelun tueksi. Videon tekijät kuuluvat Oamkin Luonnonvara-alan osaston vetovoimatiimiin.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *