Covid-19 ja sen herättämät ajatukset

Neljä ihmistä joilla on erilaisia hengityssuojaimia

Kuvaaja cottonbro palvelusta Pexels

Lähiaikoina on uutisoitu paljon sitä, kuinka on jouduttu turvautumaan tartuntatautilakiin ja eristämään Covid-19-tautia kantava sairaalaan ja pakkotestattavaksi Iisalmessa. Tämä on herättänyt paljon mielipiteitä siitä, voiko ihmisen pakkotestata ja ovatko kyseiset toimenpiteet olleet ihmisarvoa loukkaavia ja oikeudenmukaisia?

”Aluehallintovirasto voi päättää, että 14 ja 15 § :n mukaisen terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, mikäli se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä”. (Tartuntatautilaki 1227/2021, 16§) Mikäli taudin leviämisen vaara on suuri ja tilannetta ei voi estää muulla tavalla, voi tartuntataudeista vastaava lääkäri määrätä yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen eristykseen, myös tahdosta riippumatta. Laki tuli voimaan 22.2.2021. (Tartuntatautilaki 1227/2021, 63 §)

Tartunnan saaneella on myös velvollisuus ilmoittaa lääkärille tartunnan ajankohta, oma käsitys tartuntatavasta ja -paikasta sekä mahdollisesta tartunnan lähteestä ja altistuneista. (Tartuntatautilaki 1227/2021, 22§) Ihmisten olisi siis tärkeä ymmärtää, että altistuneiden ilmoittaminen ajoissa on erityisen tärkeää, jotta saadaan ehkäistyä tartuntojen leviäminen.

Mietityttää, ymmärtävätkö ihmiset täysin, että nämä asiat perustuvat lakiin ja lakia on noudatettava.

Oma käsityksemme on, että Suomessa ollaan lainkuuliaisia. Kuitenkin tartuntatautilakiin kuuluvia asioita kyseenalaistetaan. Myös muista ihmisistä välittäminen näinä aikoina on tärkeää. Ihmiset voivat myös omalla toiminnallaan vaarantaa muiden terveyttä. Koronan sattuessa omalle kohdalle, ei kukaan voi tietää, tuleeko oireet lievänä vai vakavana tai tartuttaako toiselle henkilölle vakavaoireisen koronan. Vielä ei ole varmaa tietoa, mitä kaikkea korona voi aiheuttaa jälkitauteina. Tämän vuoksi koronan vähättely on kyseenalaista.

Suomalaiset suhtautuvat hyvin vaihtelevasti Covid-19-pandemiaan. Myös useat sosiaalisen median vaikuttajat jakavat koronatoimia ja pandemiaa kritisoivia mielipiteitä, joilla on vaikutuksia myös seuraajien mielipiteisiin. On hyvä, että asioista keskustellaan. Aina kritiikkikään ei ole huonoa. Tuntuu kuitenkin, että osalla ihmisistä on lähdekriittisyys unohtunut.  Tietävätkö ihmiset, mikä on luotettava lähde ja mistä luotettavaa tietoa löytyy? Osaavatko lukijat erottaa kirjoittajan mielipiteen tutkitusta tiedosta? Myös koronarajoitukset ja niiden hyödyllisyys herättävät erilaisia mielipiteitä. Osa on sitä mieltä, että rajoituksia tulisi tehdä enemmän ja osa ajattelee, että rajoitukset ovat liian ankaria.

Korona-aika vaatii ihmisiltä paljon. Ei ole tietoa, kauanko tilanne kestää. Muistetaan pitää itsestämme ja toisistamme huolta ja noudattaa annettuja ohjeita!

Teksti: Sairaanhoitajaopiskelijat Jutta Kivioja, Hilla Lotvonen, Hanne Möttönen ja Paula Oja (OHS17SM, OHS18SM ja OHS19SM)

LÄHTEET

Tartuntatautilaki 1227/ 2021. Hakupäivä 5.3.2021, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227


Tämä kirjoitus kuuluu sarjaan, jota kirjoittavat kevätlukukaudella 2021 Oulaisten kampuksella Kiireetön avohoitotyö -syventäviä opintoja opiskelevat sairaanhoitajaopiskelijat.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *