Mikä ihmeen saavutettavuus ja miksi se on tärkeää?

Verkkopalveluiden kehityksessä kiinnitetään yhä enemmän huomiota saavutettavuuteen. Mutta mitä saavutettavuus tarkoittaa käytännössä ja miksi sillä on merkitystä? Mitä merkitystä sillä voi olla kansantanssin ja –musiikin digitaalisten oppimateriaalien kannalta? 

 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on digitaalisen maailman esteettömyyttä. Siinä missä fyysisessä maailmassa voimme tarjota vaikkapa hissin pyörätuolilla liikkuville, digitaalisessa maailmassa voimme esimerkiksi huolehtia siitä, että verkkosivustomme on yhteensopiva erilaisten avustavien teknologioiden, kuten puheohjauksen ja ruudunlukijan kanssa. 

 

Saavutettavuus on siis erilaisten ihmisten ja moninaisuuden huomiointia verkkopalveluissa ja se edistää yhdenvertaisuutta digitaalisessa maailmassa. 

 

Saavutettavuutta tavoitellessa on tärkeää muistaa, että ihmiset ovat erilaisia: se mikä on saavutettavaa yhdelle, ei välttämättä ole sitä toiselle. Kuulovammainen käyttäjä ei saa videolta samaa tietoa kuin kuuleva käyttäjä, jos videota ei ole tekstitetty. Saavutettavuus liittyykin vahvasti suunnittele kaikille –periaatteeseen (Design for All tai Universal Design), jossa pyritään huomioimaan erilaiset käyttäjät suunnittelun alusta alkaen, jotta lopputuloksena olisi yksi palvelu, jota kaikki erilaiset käyttäjät voivat hyödyntää vaivattomasti. 

 

Kuvankaappaus The Folk Music Academyn nettisivuilta, jossa teksti on vaikealukuista, koska se ei erotu tarpeeksi hyvin taustasta.

Kuva 1: Taustasta erottuva etuala ja riittävä kontrastiero sisällön, kuten tekstin ja taustan välillä on useimpia käyttäjiä hyödyttävä saavutettavuusvaatimus. Huonosti erottuvaa tekstiä on erittäin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta lukea, vaikkei käyttäjällä olisi toimintarajoitteita. (Kuvankaappaus https://www.thefolkmusicacademy.com/?gclid=EAIaIQobChMIksnn_K_w-AIVqEeRBR0StgBIEAAYASAAEgKdtPD_BwE)  

 

Digitaalisen maailman saavutettavuus ei ole pelkästään vapaaehtoista, vaan digipalvelulaki myös velvoittaa noudattamaan tiettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Näiden vaatimuksien ytimessä on WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines –ohjeistus, joka pyrkii varmistamaan, että myös vammaiset ja eri tavoin toimintarajoitteiset ihmiset voivat käyttää verkkopalveluja. Näiden kriteerien noudattaminen varmistaa kuitenkin vasta saavutettavuuden minimitason eli sen, että palvelua on ylipäänsä mahdollista käyttää, vaikkei käyttäminen olisikaan helppoa ja mukavaa. 

 

Saavutettavuutta mietittäessä kannattaa huomioida esimerkiksi lain asettaman pakotteen lisäksi myös se, että sellaiset verkkopalvelut, jotka ovat helppokäyttöisiä vammaisille ja eri tavoin toimintarajoitteisille ihmisille, ovat helppokäyttöisiä ja käyttäjäystävällisempiä myös muille. Saavutettavuus hyödyttää aivan jokaista käyttäjää ja vaikuttaa merkittävästi verkkopalvelun käyttökokemukseen. Siksi saavutettavuuteen kannattaa aina panostaa. 

 

KanTaMus-hankkeessa erilaisten käyttäjien huomioiminen on itsestään selvä osa hankkeen arvopohjaa. Kansanmusiikki ja –tanssi on tarkoitettu kaikille – siksi hankkeessa pyritään kehittämään oppimateriaaleja erilaiset tarpeet huomioiden. Saavutettavuus onkin tärkeää sekä pedagogisesta että digitaalisesta näkökulmasta. KanTaMuksessa pohditaan ja kokeillaan eri menetelmien, oppimistapojen ja aistien käyttämistä kansantanssin ja –musiikin välittämisessä oppijoille. Saavuttavuus on jatkuvan kehittämisen kohde. Siksi KanTaMus-hankkeen tarkoituksena on antaa suuntaviivoja myös myöhemmälle saavutettavuustyölle kansantanssin ja –musiikin digitaalisen pedagogiikan kehittämisessä. 

 

LÄHTEET: 

Yleistä saavutettavuudesta (s.a.). Aluehallintovirasto. Viitattu 12.7.2022, saatavilla: 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/ 

Kenelle saavutettavuus on tärkeää? (s.a.). Aluehallintovirasto. Viitattu 12.7.2022, saatavilla: 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/kenelle-saavutettavuus-on-tarkeaa/ 

Digipalvelulain vaatimukset (s.a.). Aluehallintovirasto. Viitattu 12.7.2022, saatavilla: 

 https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/ 

Tietoa WCAG-ohjeistuksesta (s.a.). Aluehallintovirasto. Viitattu 12.7.2022, saatavilla: 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/tietoa-wcag-kriteereista/ 

WCAG 2.1: lain vaatimukset (s.a.). Aluehallintovirasto. Viitattu 12.7.2022, saatavilla: 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/wcag-2-1/ 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *