Tietojenkäsittelyn hankkeet vuonna 2023

Tänä vuonna on Oamkissa menossa hankkeita, jossa monessa myös opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaiseen tekemiseen. Mikäli etsit harjoittelupaikkaa tai pienempää projektitoimeksiantoa, kannattaa lukea, mitä menneillään olevat hankkeet voivat tarjota. 

Löydät hankkeita sivulta 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet?kv=0&tila=3&hakutoiminto=HAE  

Alla aakkosjärjestyksessä ne hankkeet, joihin osallistuu tietojenkäsittelyn henkilökuntaa. 

Kuvassa lentävä drone

Kuva 1. Flying Forward 2020 – Redesigning mobility as we know it (lähde: https://www.arcticdronelabs.com/project/ff2020)

Artic Drone Labs 

Artic drone Labs on miehittämättömän lentokonejärjestelmän innovaatioekosysteemi Suomessa. Artic Drone Labs kerää asiantuntemusta, työkaluja ja innovaatioita, jotka edistävät drone- ja ammattikorkeakouluihin liittyvää liiketoimintaa, tutkimusta ja koulutusta. Artic Drone Labs auttaa kehittämään osaamista drooni liiketoiminnassa sekä drooneihin liittyvän teknologian ja palveluiden kehittämisessä. Artic Drone Labsin verkosto sisältää yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, jotka tarjoavat parasta innovaatiota ja menestystä, myös kansainvälisesti. Yritysten kanssa on yhteistyöprojekteja, esimerkiksi drooneihin ja niihin liittyvien anturien rakentaminen ja testaus, matkapuhelinsovellukset ja ohjelmistot. Artic Drone Labsilla on ympäristöjä ja kenttiä droneihin liittyvien konseptien ja tuotteiden testaamiseen. 

Hankkeen kotisivu on https://www.arcticdronelabs.com. 

Hankkeessa mukana Henry Hinkula ja Tuure Vairio. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Henry Hinkulaan henry.hinkula@oamk.fi  

 

BioDiPi – Biotalouden Digi Pilotit 

Hankkeen tavoitteena on aktivoida ICT-yrityksiä tuottamaan biotalouden arvoketjujen yritysten käyttöön uusia digitaalisia palveluja, sovelluksia ja laiteratkaisuja. Yritystoiminnan kasvua haetaan luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä biotaloudessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat biotalouden arvoketjujen yritykset ja palveluntarjoajat sekä ICT-alan yritykset. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä tukipalveluorganisaatiot. 

Hanke tuottaa lisäarvoa viemällä eteenpäin jo tunnistettuja ja aiemmin tunnistamattomia potentiaalisia aloitteita, joita ei ole voitu aiemmin edistää tai joiden vaikutuksia ja kannattavuutta ei ole selvitetty. Kehitystyön tuloksena syntyy digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sekä aihioita, malleja, testituloksia tai kehitysehdotuksia, joita yritykset voivat hyödyntää omassa tuotekehityksessään. 

Hankkeeseen rekrytoidaan opiskelija kolmen kuukauden työharjoitteluun. Harjoittelussa toteutetaan nettisivupohjainen käyttöliittymä rehusiilojen olosuhteiden (ja mahdollisesti muiden maatilan mittausten) mittausdatan käsittelyyn ja visualisointiin sekä rehumenekin ennustamiseen. 

Hankkeen kesto 1.1.2020-30.9.2023 ja hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan Liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella. Hankkeen kotisivu on https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/biodipi. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Ville Majavaan ville.majava@oamk.fi  

 

DigiSote – ikä – Digiosaamista kaiken ikää sosiaali- ja terveysalalla 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalalla työssäkäyvien ikääntyneiden tieto- ja viestintätekniikantaitoja sekä opastaa heitä digitalisaation mukanaan tuomien uusien teknologioiden, ohjelmistojen ja sovellusten parissa näin edesauttaen ikääntyneiden (54+) työssäkäyvien säilymistä työelämässä pidempää, työkuvien muuttamista fyysisen kuormittavuuden vähentämiseksi, tules-ongelmien, varhaisen eläköitymisen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi. 

Hankkeen tuloksena kehitetään toimintamalli, joka edistää sukupolvien välistä osaamisen kehittämistä ikääntyneiden sote-alan ammattilaisten digiosaamisen osalta, lisää Pohjois-pohjanmaan alueen ikääntyneiden sote-alan ammattilaisten digiosaamista, mahdollistaa korkeakoulujen osallistumisen digiosaamisen kehittämiseen sekä antaa tuleville IT- ja sotealojen ammattilaisille käytännön tasolla tietoja ja näkemystä ikääntyneiden digiosaamisesta, siihen liittyvistä haasteista, ongelmista ja mahdollisuuksista ja syventää heidän ammatillista osaamistaan. 

Toteutus tehdään yhteishankkeena Oamkin informaatioteknologian ja sosiaali- ja terveysalan osastojen ammattilaisten välillä sekä Oulun Yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön kanssa. 

Hankkeen kesto on 16.8.2021 – 31.5.2023. Hanke on loppumassa, opiskelijoita ei haeta lisää hankkeeseen. Voit lukea lisää hankkeen kotisivulla https://oamk.fi/digisote. 

Hankkeessa on mukana Markus Aalto, Markku Kekkonen ja Jukka Kurttila. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä markus.aalto@oamk.fi  

 

Digivertaisverkko – ICT-alan koulutus ja työharjoittelu digitaalisesti verkossa 

Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksia kehittämällä teknisiä välineitä ja pedagogisia toimintatapoja, jotka parantavat opettajien ja opiskelijoiden kommunikaatiota ohjelmointikursseilla. Hankkeessa kehitettävä tekninen ratkaisu tähtää lähiopetuksen olosuhteita vastaavan vuorovaikutuksen muodostumiseen opettajan ja opiskelijoiden välille verkossa. 

Teknis-pedagogisen ratkaisun lisäksi hankkeessa pilotoidaan vertaistukea, eli opetettavan kurssin osaamistavoitteet saavuttaneiden opiskelijoiden ottamista mukaan ohjaamaan kurssitehtäviä. Hankkeessa kehitettävää innovatiivista toimintaa pilotoidaan valituilla Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden ja Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian kursseilla sekä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. 

Hankkeen kesto on 1.5.2022 – 31.10.2023. 

Hankkeeseen toivotaan mukaan opiskelijoita, jotka haluavat toimia ohjelmointikursseilla vertaistukiohjaajan roolissa. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Matti Viitalaan matti.viitala@oamk.fi 

 

Emeta – Enabling Metaverse 

EMETA (Enabling Metaverse) -projektin yleistavoite on parantaa ymmärrystä käytännön metaverse ICT-vaatimuksista, kehittää 5G Evolution/Advanced -pohjaista viestintää ja tietojenkäsittelyä, reaaliaikaista monen käyttäjän 3D Digital Twin, AR/VR/XR (Augmented Reality/Virtual Reality/eXtended Reality) ja lohkoketjuteknologiat ja -ratkaisut Metaverse-avainominaisuuksiin ja toteutustestiympäristöön sekä PoC:ihin (Proof-of-Concept) älykkäiden rakennusten käyttötapauksiin.  

EMETAn tulosten tärkein odotettu suora liiketoimintavaikutus on lisääntyneet vientitulomahdollisuudet. Kaikki EMETAn ohjausryhmään osallistuvat yrityskumppanit voivat hyödyntää teknologioita ja ratkaisuja seuraavan sukupolven Metaverseen liittyvien teknologioiden, tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä. Tuloksia hyödyntäviä yrityksiä ovat muun muassa 5G/5GA/6G-televerkkojen valmistajat, teleoperaattorit, Digital Twin- ja AR/VR/XR-teknologia- ja palveluntarjoajat sekä älykkäiden rakennusten/tilanvalmistajat. Loppukäyttäjän näkökulmasta keskeinen vaikutus on mahdollistajat käytännönläheisempien (reaaliaikainen, monikäyttäjä, 3D) Metaverse-järjestelmien ja -sovellusten toteuttamiselle. 

Hankkeen kesto on 1.1.2023-31.12.2025. 

Hankkeeseen toivotaan mukaan mm. tietojenkäsittelyn opiskelijoita erilaisiin tehtäviin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Erkki Nuottilaan Erkki.Nuottila@oamk.fi  

 

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia 

Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiintymistä korkeakouluyhteisöön. Tavoitteet osaprojektissa ovat verkossa tapahtuvan tuen vahvistaminen ja tutoroinnin kehittäminen.  

Hankkeen Oamkin osaprojektin tulostavoitteista on malli ja ohjeistus Study Group -toiminnasta, Study Group-tutorointi, SG toiminnan ja SG-tutoroinnin käyttöönotto, opiskelijahyvinvoinnin edistäminen, opiskelijoiden yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen opiskelijan mahdollisiin ongelmiin. 

Hankkeen toiminta-aika on 6.4.2021-31.12.2023. Voi tutustua lisää hankkeeseen sivulla https://korkeakoulutukee.fi. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Sinikka Viinikkaan Sinikka.Viinikka@oamk.fi  

 

Artikkelin kirjoittaja Jenna Nivakoski 

Informaatioteknologian harjoittelija ja tietojenkäsittelyn opiskelija 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *