Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Oamk on vahva alueellinen vaikuttaja

Parille tuhannelle Oamkista valmistuneelle lähetettiin syksyllä kysely, jossa tiedusteltiin työllistymiseen liittyviä asioita. Kohderyhminä näissä valtakunnallisena yhteistyönä tehdyissä kyselyissä olivat vuonna 2005 ja 2009 tutkinnon suorittaneet. Samassa kuoressa valmistuneille lähti kirje alumniyhdistykseltä sekä markkinointikirje lisäkoulutusmahdollisuuksista Oamkissa. Vastauksia saatiin mukavasti, sillä lähes puolet eli noin tuhat alumnia vastasi kyselyyn. Oli hienoa huomata, että Oamkin alumnit olivat motivoituneita antamaan panoksensa koulutuksen kehittämiseen. Kevään kuluessa koulutusyksiköissä on käytössä alumnien antamaa tietoa muun muassa siitä, miten ammattikorkeakouluopinnot kehittivät työelämässä tarvittavia osaamisalueita. Sangen arvokasta tietoa koulutuksen kehittäjille!

Kyselyjen yhteydessä tarjoutui tilaisuus tarkastella alumnien nykyisiä asuinpaikkoja. Kävi ilmi, että yli 80 prosenttia alumneista on jäänyt valmistumisen jälkeen Pohjois-Suomeen. Yksinomaan Oulun seudulle jää lähes kaksi kolmasosaa valmistuneista. Muut kasvavat yliopistoseudut , kuten pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Jyväskylä, ovat saaneet houkuteltua vain reilun kymmeneksen Oamkin alumneista.

Voi siis hyvällä syyllä sanoa, että Oamk on vahva alueellinen vaikuttaja ja elintärkeä työvoiman kouluttaja Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Pohjois-Suomessa. Ammattikorkeakoulun tehtävien luonteen vuoksi alueellinen vaikuttaminen on kuitenkin myös muuta kuin nuorten kouluttamista ammattilaisiksi. Alueen hyvinvoinnin kehittymistä tuetaan myös aikuisten täydennyskoulutuksella, avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnalla, kulttuuritoiminnalla sekä elinkeinoelämää ja korkeakouluopetusta kehittävällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla.

Laajemmin ajateltuna ammattikorkeakoulun väellä on näiden perustehtävien lisäksi vielä muita yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä velvoitteita. Näistä tärkeitä ovat aktiivinen osallistuminen erilaisten kehittäjäyhteisöjen toimintaan sekä uuden tiedon levittäminen eri forumeilla. Ammattikorkeakoulussa työskentelee paljon huippuasiantuntijoita, joiden asiantuntemus ja mielipiteet voivat rikastuttaa myös julkista keskustelua. Toivonkin, että Oamkilaiset näkyvät ja kuuluvat kuluvana vuonna lehtien palstoilla ja muissa medioissa entistäkin useammin. Kukapa kissan hännän nostaa ellei kissa itse!

Tea Remahl, suunnittelija, Rehtorin toimisto

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *