Monthly Archive: marraskuu 2012

Ennakkotieto: kirjaston joulukalenteri alkaa maanantaina!

Päätimme kirjastossa viimevuotiseen tapaan ryhtyä laskemaan päiviä jouluun joulukalenterin muodossa. Koska kuunvaihde osuu tällä kertaa harmillisesti viikonlopulle, ensimmäinen luukku (eli 3. itseasiassa) avataan maanantaina.

En kuitenkaan malta olla julkaisematta vähän esimakua joulukalenteristamme. =)

Yllä oleva kuva kiteyttää tehokkaasti tämänvuotisen teemamme. Tänä vuonna joulukalenterin jokainen luukku sisältää vinkkauksen hyödylliseen, hauskaan tai muuten vain hyväksi havaittuun tai nautittavaan tietokirjaan, romaaniin tai elokuvaan. Kaikki vinkatut aineistot löytyvät joko kirjaston kokoelmasta tai ovat tilattavissa yhteislainakumppaneiltamme maksutta.

Luvassa on siis kaiken kaikkiaan 14 kirjastohenkilökunnan osaavin käsin valitsemaa ja hyväksi havaittua aineistovinkkiä. Tervetuloa seuraamaan!

Omenan syöntiä ja palautteenantoa

Mitä, omenoita? Missä laatuleipä? Liittyykö tämä taas siihen auditointiin?”, ihmetteli useampikin opiskelija laatukiertueella. Laatuleipuri-konsepti ja ulkoinen auditointi ovat siis jo melko tuttuja opiskelijoille, mutta entä opintoihin vaikuttaminen yleisesti?

Opiskelijapalautejärjestelmien työkalut, tulokset ja muu seurantatieto ovat introissa. Palautteita käsitellään systemaattisesti eri foorumeilla, kuten yksiköiden johtoryhmissä, johdonkatselmuksissa, koulutusohjelmatiimeissä ja muissa työryhmissä sekä kehityskeskusteluissa. Oiva-intranetin sivuille päivitetään jatkuvasti Tietoa opiskelusta –kohdan alle informaatiota mm. laatutyöstä ja siitä, miten opiskelija voi vaikuttaa omiin opintoihinsa. Opiskelijaa lähinnä olevat palautekanavat ovat opintojaksoilta sähköisesti annettava oppimispalaute, tällä hetkellä käynnissä oleva laaja opiskelijakysely ja koulutusohjelmatiimit. Näistä lisää alla.

Viime syksynä on otettu käyttöön Oamkin yhteinen sähköinen järjestelmä oppimispalautteen keräämiseksi. Opiskelijat ovat antaneet opintojaksopalautetta vaihtelevasti, ja opettajat ovat myös käsitelleet vastauksia vaihtelevalla aktiivisuudella. Opettajat voivat julkaista koosteen opintojaksosta opiskelijoilleen. Myös yksikkö- ja koulutusohjelmakohtaisia koosteita tulisi julkaista Oivassa ja käsitellä yksiköiden ja koulutusohjelmien sisällä.

Oamkin ja OSAKOn yhdessä suunnittelemalla laajalla opiskelijakyselyllä selvitetään opiskelijoiden mielipiteitä yleisesti mm. opetusjärjestelyistä, opiskelijapalveluista sekä tyytyväisyydestä omiin opintoihin ja opintojen kehittämistä valmiuksista. Viimekertaisen opiskelijakyselyn tulokset johtivat konkreettisiin muutoksiin kaikissa yksiköissä ja niiden koosteet ovat nyt näkyvillä joka yksikössä julisteina. Opiskelijakyselyä on moitittu liian pitkäksi, mutta sitä on myös kiitelty sen monipuolisuudesta. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille on järjestetty ohjattu tunti, jolla opiskelijat täyttävät kyselyn. On erittäin tärkeää, että opettajat pitävät huolen siitä, että opiskelijat vastaavat kyselyyn, sillä kehittämistoimet koulutusohjelmissa ja yksiköissä alkavat sitä ripeämmin, mitä moniäänisempi on opiskelijoiden viesti. Vielä on pari päivää aikaa!

Koulutusohjelmatiimit ovat ko:n sisällä kaikille avoimia opettajien, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyöelimiä. KKA:n ulkoisen auditoinnin haastatteluissa sekä opiskelijat että opettajat kuvailivat, että koulutusohjelmatiimit toimivat hyvin palautteen käsittelyfoorumeina. Tiimeihin osallistumalla opiskelijat voivat aidosti vaikuttaa koulutusohjelmansa kehittämiseen; sen sisältöön, rakenteeseen ja opetukseen. OSAKO teki kannanoton 12.11.2012 koulutusohjelmatiimien toimivuudesta: ”Opiskelijakunta OSAKO on tyytyväinen koulutusohjelmatiimien toimintamallin käyttöönoton jälkeiseen kehitykseen koulutusohjelmatiimien toiminnassa, mutta huomauttaa samalla, että työ ei ole vielä ohi. Toimintamalli on vietävä jokaiseen koulutusohjelmatiimiin. —Koulutusohjelmatiimien toimintamalli pitäisi uskaltaa tarvittaessa avata uudelleen ja korjata siinä olevat mahdolliset epäselvyydet.” Kaikki koulutusohjelmatiimit eivät siis ole tasalaatuisesti toimivia.

Kaikissa auditoinneissa on käynyt ilmi vastapalautteen merkitys. Palautteen palautteen antamiseenkin on luotu työkalu Oivaan, mutta ilmeisesti sitä ei ole käytetty kovin aktiivisesti. Ulkoisen auditoinnin haastatteluissa opiskelijat myös kertoivat toivovansa palautetta antamastaan palautteesta. Opettajien antama vastapalaute opiskelijoilleen olisi tärkeää, jotta opiskelija näkee konkreettisesti, että yksittäiselläkin palautteenannolla on merkitystä ja siihen reagoidaan. KKA:n auditointiraportissa kehotetaan organisaatiota lisäämään opiskelijoiden tietoisuutta palautteiden vaikutuksesta kokoamalla keskitetysti tietoa eri puolille organisaatiota hajaantuneista kehittämistoimenpiteistä.

Myös välittömän palautteen tulisi olla tärkeä (ellei jopa tärkein?) osa opiskelijan palautejärjestelmää. KKA:n auditointiraportissa todetaan: ”Oamkissa arvostetaan välitöntä palautetta ja korkeakouluyhteisön jäseniä rohkaistaan antamaan sitä. Tämän arvokkaaksi koetun palautteen osalta kannattaisi pohtia, miten se saataisiin liitettyä osaksi laadunvarmistusjärjestelmää.” Opiskelijalta vaaditaan rohkeutta avata suunsa, joten kenties opettajat ja henkilökunta voisivat tehdä siitä vähän helpompaa. Jututimme opiskelijoita laatukiertueella ja johan tuli monenlaista yksittäistä palautetta mm. huonosti toimivasta opintotarjonnasta syyslukukautena tai kylmistä opetusluokista! Tämäkin ohimennen saatu palaute laitettiin korvan taakse eteenpäin vietäväksi. Opettajat ja muut opiskelijoiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt voisivat myös vapaamuotoisemmin kysellä esim. oppituntien päätteeksi tai lounasruokalassa, mitä opiskelijat ovat mieltä opinnoistaan yleisesti tai jostakin tietystä kurssista. Näin opiskelijat saisivat äänensä kuuluviin, jos sähköisten palautekyselyjen ja lappujen täyttäminen eivät innosta tai ko-tiimeihin osallistumiseen ei ole aikaa.

Jokaisen opettajan ja henkilökunnan jäsenen tulisi mielestäni osata ohjata opiskelijaa antamaan palautetta näiden kaikkien kanavien kautta.

Nyt palautetta kehiin, puolin ja toisin!

Pinja Hietalahti, laatukoordinaattori

Kirjaston epäonnistumisia

Kulttuurialan kirjaston kootut selitykset löytyvät kierrätyshyllyn vierestä.

Muistanette, että keräsimme tässä taannoin Kansainvälisen epäonnistumisen päivän yhteydessä palautetta kirjaston epäonnistumisista. Vastauksia saimmekin yhteensä 43 kappaletta, joista suurin osa tuli nettilomakkeen kautta. Suuri kiitos kaikille osallistujille!

Viimeisimmässä työpaikkakokouksessa olemme nyt koko kirjaston henkilökunnan voimin ruotineet palautteita, ja pohtineet toimenpiteitä ongelmien korjaamiseksi. Alla joitakin yleisimpiä palautteita kootusti sekä kirjaston vastaukset niihin.

Tulostimet

Tulostimet ja erityisesti niiden toimimattomuus herättävät usein intohimoja, ja niin tässäkin tapauksessa. 6 saamistamme palautteista koski erilaisia tulostusongelmia. Vastaamme tähän, että tulostimet kirjastoissa ovat kirjaston tarjoamaa lisäpalvelua asiakkaille hyvin rajatuilla resursseilla. Toivomme opetusyksiköiden järjestävän opiskelijoille paremmat mahdollisuudet esim. opintomateriaalien tulostamiseen, koska kirjastolla siihen ei ole mahdollisuuksia.

Aineistot ja kokoelmat

Kurssikirjoja toivottiin jälleen lisää, mihin hankintatiimimme vastaa seuraavasti:

Kurssikirjoihin satsataan kovasti nytkin, ja niiden saatavuutta pyritään kehittämään jatkuvasti resurssien sekä käytössä olevin keinojen puitteissa. Kurssikirjoista hankitaan myös e-versio aina, kun sellainen on saatavilla. Lisäksi kirjoja voi tilata maksutta yhteislainaksi Oulun Yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastoista sekä Varastokirjastosta. Seuraamme myös kurssikirjojen varaustilannetta ja hankimme sen perusteella ajoittain lisäkappaleita kaikkein kysytyimmistä kurssikirjoista.

Näistä panostuksista huolimatta sellaista tilannetta tuskin koskaan tulee, että jokaiselle opiskelijalle riittäisi oma kappale kurssikirjasta juuri tenttiä edeltäväksi illaksi. 😉 Siksi kirjastonkäytön ohjauksissa ja asiakaspalvelussa korostammekin opiskelijoille myös tehokkaan opiskelutekniikan opettelun tärkeyttä.  

Nelli-portaali sai myös omat risunsa, sillä sen toiminnassa on ollut ajoittain käyttökatkoja tai muita ongelmia. Kansalliskirjasto kehittelee parhaillaan uutta palvelua, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata sekä Nelli että mahdollisesti myös Leevi, joka toivon mukaan tulee ratkaisemaan suuren osan molempien käyttöön liittyvistä ongelmista. Sitä odotellessa tulemme kuitenkin kehittämään sekä Nelliä että Leeviä, jotta ne palvelisivat asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.

Aukioloajat

Seuraavaksi yleisin epäonnistuminen oli kirjastojen aukioloajat. Kaiken kaikkiaan 5 vastaajaa ilmoitti, että kirjasto avataan liian myöhään aamulla tai suljetaan liian aikaisin illalla. 2 vastaajaa toivoi erityisesti perjantaille pidempiä aukioloaikoja.

Jokaisessa toimipisteessä on huomioitu aukioloaikoihin liittyvä palaute, ja aukioloaikoja pyritään tarkistamaan keväällä 2013 saadun palautteen pohjalta.

Palvelut ja tilat

Toimipistekohtaista palautetta tuli myös. Palstatilan säästämiseksi en pura niitä nyt tähän, vaan kehotan asiakkaita seuraamaan kirjastojen ilmoitustauluja, sillä monet kirjastot ilmoittavat kirjastotiloissaan palautteista sekä niistä seuranneista toimenpiteistä tai tarjoavat ainakin selityksen, miksi nykytilanne on sellainen kuin se on.

Iloinen asiakaspalvelu

Yksi palaute voidaan korjata vaikka heti ilman mitään lisäkustannuksia: nimittäin iloinen ja ystävällinen asiakaspalvelu. Kiire ja kaamos painavat toki meitäkin välillä, mutta ei anneta sen häiritä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Samaa pyydämme asiakkailtamme, joista tietysti suurin osa onkin iloista, ystävällistä ja ymmärtäväistä.

Epäonnistutaan epäonnistumisessa

Sokerina pohjalla raportoin vielä, että vaikka pyysimme nimenomaan negatiivista palautetta, 7 vastaajaa kieltäytyi toimittamasta moista, ja julisti sen sijaan, että olemme epäonnistuneet epäonnistumisessa.

Ylenpalttiset kehut mahdollistavat harvemmin tehokkaan kehitystyön, mutta otamme silti kehut vastaan häveliäästi punastellen ja painoa jalalta toiselle siirtäen. Voin luvata koko kirjastoyksikön puolesta, että tähän epäonnistumiseen pyrimme jatkossakin. =)

Anu Liikanen
Informaatikko
Kirjaston viestintävastaava

Sisältöhän on tärkein, vai onko?

”Hyvältä valistavalta asiantuntijalta odotetaan, että hän yhtäältä tuntee asiansa, mutta että hän toisaalta tuntee ne pedagogiset menetelmät, joilla eri asiakkaat ymmärtävät sanoman.” – Ilkka Pirttilä 1997

Näillä Ilkka Pirttilän sanoilla Anja Alasilta aloitti valmennuksensa asiatekstien tekijöille Oamkissa 31.10. Alasillan mukaan asiantuntijoiden viestintävalmiuksiin tulisi kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota. Ei riitä, että asiantuntija tuntee asiansa. Hänen on myös kyettävä viestimään se selkeästi ja ymmärrettävästi muille!

Siinäpä haastetta meille asiantuntijoille, jotka sorrumme usein viestimään oman alan käsitteillä omaa oppineisuutta osoittaen. Kirjoitamme kiireessä, sillä sisältöhän on tärkein. Vai onko?

Alasillan mukaan omien viestien epäselvyyttä perustellaan usein kiireellä. Kiireessä ei ehdi lukemaan omaa sähköpostiviestiä moneen kertaan ennen lähettämistä, saati miettimään sen ymmärrettävyyttä. Väärin! Alasillan mukaan juuri tällainen työskentelytapa on oikea aikasyöppö. Jonkun on aina käytettävä aikaa. Jos se ei ole esimerkiksi sähköpostiviestin lähettäjä, se on sähköpostiviestin vastaanottaja.

Varmasti monelle on tuttu tilanne, että saadun sähköpostin sanoma ei aukea vielä kolmannellakaan lukemiskerralla. Mutta mitä jos viestinä lähettäjä olisi ennen lähettämistä uhrannut viestille vielä pari minuuttia lisäaikaa? Se olisi säästänyt viestin saajilta monin verroin aikaa, kun ei tarvitsisi kysellä muilta viestin saaneilta kollegoilta, mitä viestin lähettäjä mahdollisesti yrittää viestissään sanoa.

Käytännön vinkkejä tehokkaampaan tekstiin

Alasilta jakoi valmennuksessa myös käytännön vinkkejä tehokkaampaan tekstiin ja selkeämpään viestintään. Tässä teille kaksi konstia, millä on helppo lähteä parantamaan omaa ilmaisuaan:

1. Tehokas teksti mukailee uutisrakennetta

Laita tärkein asia alkuun, mahdollisesti jo pääotsikkoon.Panosta ensimmäiseen virkkeeseen. Se on kynnys, joka joko nappaa lukijan koukkuun tai sitten ei.Jätä taustatiedot viimeiseksi.

2. Pyri eroon kapulakielestä:  

Vaihda vieraat ja vaikeat sanat tutumpiin ja helpompiin.Lyhennä ja yksinkertaista virkerakenteita. Jos et tiedä pilkun paikkaa, laita piste!Kerro tekijä, kun tiedät sen.Pidä verbit verbeinä, vältä substantiivityyliä.Karta turhia lauseenvastikkeita.Jätä turha pois: lukijalle tarpeettomat asiat, tyhjät sanat ja perusteeton toisto.

PS. Seuraavan kerran kun joku kertoo, ettei oikein ymmärtänyt mitä tarkoitit, älä syytä vastaanottajaa. Katso peiliin ja mieti, olisitko itse kyennyt sanomaan asian selkeämmin.

Sirpa Ahvenlampi,
suunnittelija, ePookin toimitussihteeri

Harjoittelussa Soten kirjastossa

Syksyn tullen voidaan useissa Oulun kirjastoissa havaita uusia innokkaita tyyppejä tuttujen työntekijöiden seassa. Ihan kaikkeen heillä ei heti ehkä löydy vastauksia ja neuvojakin pitää joskus kysyä muilta työntekijöiltä, mutta aina he antavat 110% panoksensa asian hyväksi. Kyseessä ovat kolmannen vuoden kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijat, joista suurin osa on parasta aikaa suorittamassa ammattiharjoitteluansa kirjastoissa. Näin tekee myös allekirjoittanut. 🙂

Kiinnostus lähteä juuri Sosiaali- ja terveysalan kirjastoon heräsi, kun koulussa alettiin puhua harjoittelupaikoista. Itselläni oli kokemusta vain yleisistä kirjastoista, joten halusin ehdottomasti myös kokemusta ammattikorkeakoulujen kirjastoista. Lisäksi Soten kokoelma tuntui mielenkiintoiselta ja perehtymisen arvoiselta. Suurin osa asioista oli aikalailla tuttua aiemmasta, mutta jotkin asiat piti kuitenkin omaksua uusiksi. Aluksi esim. Voyager-järjestelmä näyttäytyi hieman monimutkaisena PallasProhon tottuneelle. Onneksi ”harjoitus tekee mestarin” pätee tässäkin asiassa ja kyllähän se käyttö alkoi sujua, kun pääsi järjestelmien eroavaisuuksien aiheuttaman alkujärkytyksen ylitse.

Positiivista harjoittelussa on ollut, että olen päässyt tutustumaan monenlaisiin juttuihin alusta saakka. Perus asiakaspalvelun lisäksi olen päässyt perehtymään mm. kirjanäyttelyiden tekemiseen, tiedonhakuihin sekä esim. luettelointiin ja päässyt mukaan pariin kokoukseenkin. Iso plussa harjoitteluun tulee mukavista työntekijöistä, joilta saa aina perusteellista opastusta asioihin. Ei tarvitse seistä monttu auki Hoo Moilasena, sillä kokeneemmat auttavat kyllä ystävällisesti ja kärsivällisesti. Ja varsinkin sitä kärsivällisyyttähän monesti harjoittelijoiden kanssa välillä tarvitaan… ja rutosti 😉 Mukavaa harjoittelussa on ollut myös päivittäinen asiakaspalvelu sekä eritoten mukavat asiakkaat . Tosi fakta: Sillä on oikeasti tosi iso arvo meille asiakaspalvelijoille, kun kohtaamme hymyilevän ja kohteliaan asiakkaan. 🙂

Harjoittelun jatkolta toivon paljon erilaisia työtehtäviä, sillä työnilon kokee parhaiten ehdottomasti silloin kuin oppii uutta, tuntee tekevänsä jotain josta on konkreettista hyötyä ja jopa kun voi tuntea kevyen kiireen (mutta vain kevyen ;)) puhaltavan niskaan töiden lomassa.  

Tästä jatketaan ja mukavaa harjoittelun jatkoa kaikille sitä parasta aikaa suorittaville!:)

Päivi Pellinen