Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Omenan syöntiä ja palautteenantoa

Mitä, omenoita? Missä laatuleipä? Liittyykö tämä taas siihen auditointiin?”, ihmetteli useampikin opiskelija laatukiertueella. Laatuleipuri-konsepti ja ulkoinen auditointi ovat siis jo melko tuttuja opiskelijoille, mutta entä opintoihin vaikuttaminen yleisesti?

Opiskelijapalautejärjestelmien työkalut, tulokset ja muu seurantatieto ovat introissa. Palautteita käsitellään systemaattisesti eri foorumeilla, kuten yksiköiden johtoryhmissä, johdonkatselmuksissa, koulutusohjelmatiimeissä ja muissa työryhmissä sekä kehityskeskusteluissa. Oiva-intranetin sivuille päivitetään jatkuvasti Tietoa opiskelusta –kohdan alle informaatiota mm. laatutyöstä ja siitä, miten opiskelija voi vaikuttaa omiin opintoihinsa. Opiskelijaa lähinnä olevat palautekanavat ovat opintojaksoilta sähköisesti annettava oppimispalaute, tällä hetkellä käynnissä oleva laaja opiskelijakysely ja koulutusohjelmatiimit. Näistä lisää alla.

Viime syksynä on otettu käyttöön Oamkin yhteinen sähköinen järjestelmä oppimispalautteen keräämiseksi. Opiskelijat ovat antaneet opintojaksopalautetta vaihtelevasti, ja opettajat ovat myös käsitelleet vastauksia vaihtelevalla aktiivisuudella. Opettajat voivat julkaista koosteen opintojaksosta opiskelijoilleen. Myös yksikkö- ja koulutusohjelmakohtaisia koosteita tulisi julkaista Oivassa ja käsitellä yksiköiden ja koulutusohjelmien sisällä.

Oamkin ja OSAKOn yhdessä suunnittelemalla laajalla opiskelijakyselyllä selvitetään opiskelijoiden mielipiteitä yleisesti mm. opetusjärjestelyistä, opiskelijapalveluista sekä tyytyväisyydestä omiin opintoihin ja opintojen kehittämistä valmiuksista. Viimekertaisen opiskelijakyselyn tulokset johtivat konkreettisiin muutoksiin kaikissa yksiköissä ja niiden koosteet ovat nyt näkyvillä joka yksikössä julisteina. Opiskelijakyselyä on moitittu liian pitkäksi, mutta sitä on myös kiitelty sen monipuolisuudesta. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille on järjestetty ohjattu tunti, jolla opiskelijat täyttävät kyselyn. On erittäin tärkeää, että opettajat pitävät huolen siitä, että opiskelijat vastaavat kyselyyn, sillä kehittämistoimet koulutusohjelmissa ja yksiköissä alkavat sitä ripeämmin, mitä moniäänisempi on opiskelijoiden viesti. Vielä on pari päivää aikaa!

Koulutusohjelmatiimit ovat ko:n sisällä kaikille avoimia opettajien, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyöelimiä. KKA:n ulkoisen auditoinnin haastatteluissa sekä opiskelijat että opettajat kuvailivat, että koulutusohjelmatiimit toimivat hyvin palautteen käsittelyfoorumeina. Tiimeihin osallistumalla opiskelijat voivat aidosti vaikuttaa koulutusohjelmansa kehittämiseen; sen sisältöön, rakenteeseen ja opetukseen. OSAKO teki kannanoton 12.11.2012 koulutusohjelmatiimien toimivuudesta: ”Opiskelijakunta OSAKO on tyytyväinen koulutusohjelmatiimien toimintamallin käyttöönoton jälkeiseen kehitykseen koulutusohjelmatiimien toiminnassa, mutta huomauttaa samalla, että työ ei ole vielä ohi. Toimintamalli on vietävä jokaiseen koulutusohjelmatiimiin. —Koulutusohjelmatiimien toimintamalli pitäisi uskaltaa tarvittaessa avata uudelleen ja korjata siinä olevat mahdolliset epäselvyydet.” Kaikki koulutusohjelmatiimit eivät siis ole tasalaatuisesti toimivia.

Kaikissa auditoinneissa on käynyt ilmi vastapalautteen merkitys. Palautteen palautteen antamiseenkin on luotu työkalu Oivaan, mutta ilmeisesti sitä ei ole käytetty kovin aktiivisesti. Ulkoisen auditoinnin haastatteluissa opiskelijat myös kertoivat toivovansa palautetta antamastaan palautteesta. Opettajien antama vastapalaute opiskelijoilleen olisi tärkeää, jotta opiskelija näkee konkreettisesti, että yksittäiselläkin palautteenannolla on merkitystä ja siihen reagoidaan. KKA:n auditointiraportissa kehotetaan organisaatiota lisäämään opiskelijoiden tietoisuutta palautteiden vaikutuksesta kokoamalla keskitetysti tietoa eri puolille organisaatiota hajaantuneista kehittämistoimenpiteistä.

Myös välittömän palautteen tulisi olla tärkeä (ellei jopa tärkein?) osa opiskelijan palautejärjestelmää. KKA:n auditointiraportissa todetaan: ”Oamkissa arvostetaan välitöntä palautetta ja korkeakouluyhteisön jäseniä rohkaistaan antamaan sitä. Tämän arvokkaaksi koetun palautteen osalta kannattaisi pohtia, miten se saataisiin liitettyä osaksi laadunvarmistusjärjestelmää.” Opiskelijalta vaaditaan rohkeutta avata suunsa, joten kenties opettajat ja henkilökunta voisivat tehdä siitä vähän helpompaa. Jututimme opiskelijoita laatukiertueella ja johan tuli monenlaista yksittäistä palautetta mm. huonosti toimivasta opintotarjonnasta syyslukukautena tai kylmistä opetusluokista! Tämäkin ohimennen saatu palaute laitettiin korvan taakse eteenpäin vietäväksi. Opettajat ja muut opiskelijoiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt voisivat myös vapaamuotoisemmin kysellä esim. oppituntien päätteeksi tai lounasruokalassa, mitä opiskelijat ovat mieltä opinnoistaan yleisesti tai jostakin tietystä kurssista. Näin opiskelijat saisivat äänensä kuuluviin, jos sähköisten palautekyselyjen ja lappujen täyttäminen eivät innosta tai ko-tiimeihin osallistumiseen ei ole aikaa.

Jokaisen opettajan ja henkilökunnan jäsenen tulisi mielestäni osata ohjata opiskelijaa antamaan palautetta näiden kaikkien kanavien kautta.

Nyt palautetta kehiin, puolin ja toisin!

Pinja Hietalahti, laatukoordinaattori

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *