Erä tuutoreita, olkaa hyvä!

Ensimmäinen erä, 90 uutta tuutoria, on nyt koulutettu! Perustuutorikoulutuksien ensimmäisen ryhmän osallistujat olivat yhtä riemua, kun lehtori ja opettajatuutori Liisa Karhumaa Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä veti heille virkistävää aivoharjoitusta.

 
 

 

Tuutorikoulutukset jatkuvat seuraavalla viikolla englanniksi pidettävällä kansainvälisten tuutoreiden koulutuksella, jonne on ilmoittautunut 70 opiskelijaa. Lisäksi perustuutoreita koulutetaan huhtikuun toisella viikolla vielä noin 45 henkilöä lisää. Ensi lukuvuonna kampuksilla on uusia opiskelijoita vastassa  noin 200 opiskelijatuutorin joukko!

Tuutoroinnilla, mentoroinnilla ja alumnitoiminnalla on kansainvälisesti korkeakouluissa pitkät perinteet. Opinnoissa jo pidemmällä olevilla opiskelijoilla on arvokasta kokemusta opiskelusta, ja parhaimmillaan, koulutettuina, he voivat vertaisen roolissa edistää uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä ja sitoutumista opiskeluyhteisöön ja -ryhmäänsä erittäin paljon!

 

Oamkissa opiskelijakunta on ollut ammattikorkeakoulun perustamisesta lähtien vahvasti mukana tuutoritoiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Toisin kuin monissa muissa korkeakouluissa, Oamkissa opiskelijakunta OSAKO järjestää tuutorikoulutukset ja toiminnan koordinoimisen, ja tuutoroinnin katsotaan olevan pääasiassa vapaaehtoista ja oppimista edistävää toimintaa, josta saa opintopisteitä. Tuutoroinnista eli vertaisohjauspalveluiden tuottamisesta on sovittu yhdessä Oamkin kanssa.

Muita kuin perus- ja kansainvälisen tuutoroinnin muotoja on myös olemassa. Elokuussa on tiedossa liikuntatuutoreiden koulutus, joka toimii jo nyt koulutettaville lisäkoulutuksena opiskeluhyvinvoinnin ja liikunnan teemoilla. Lisäksi tänä vuonna kehitetään jo aikaisemmin aloitettua kokemustuutorointia, jolla tarkoitetaan vertaisohjauksen jatkamista myös opiskeluiden myöhemmillä vuosilla esimerkiksi harjoitteluiden, opinnäytetyön tai projektiopintojen yhteydessä.


kokemus auttaa

anna eteenpäin viedä

vastuusi kanna


Jari-Pekka Kanniainen, koulutussihteeri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *