Terwa-hankkeella potkua yrittäjyyteen ja korkeakouluyhteistyöhön

Terwa-akatemia –hanke käynnistyi syksyllä 2015 ja sen tavoitteena on ollut kehittää uudenlainen korkeakoulutasoinen yrittäjyyden oppimisen toimintamalli ammattikorkeakouluumme.

Hankkeen taustalla oli se, että Oulusta puuttuivat pitkäkestoiset, korkeakoulutasoiset yrittäjyysopinnot, mikä oli omiaan hidastamaan yrittäjämäisen toiminnan ja uusien yritysten syntyä. Hankkeessa luotiin alueen erityistarpeisiin soveltuva Terwa-akatemia -yrittäjyysopintojen toimintamalli em. korkeakoulujen yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin opetushenkilöstön pedagogisia valmiuksia toteuttaa yrittäjyysopintoja.

Toteutuksessa hyödynnettiin sekä Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa saatuja yrittäjyyden akatemiaopintojen kokemuksia sekä Oamkissa toteutettujen Lab opintojen kokemuksia. Yrittäjyyden akatemiaopintojen tulokset muualla ovat olleet erinomaisia opintojen etenemisen, valmistumisen, työllistymisen sekä perustettujen yritysten määrän suhteen.

Hankkeen päätyttyä vuodenvaihteessa voidaan todeta, että sen keskeisimpiä saavutuksia on ollut akatemian oppimismallin kehittäminen ja käyntiin saattaminen. Tulokset ovat olleet positiivisia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Ensimmäiset Terwa-akatemian tradenomit valmistuivat vuoden vaihteessa ja heidän kommenttiensa perusteella voidaan todeta, että toimintamalli on selkeästi edistänyt opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia sekä yrittäjämäistä toimintaa.

Hankkeen tavoitteiden mukainen henkilöstön osaamisen kehittäminen otettiin henkilöstön piirissä positiivisesti vastaan ja Opettajasta valmentajaksi -valmennuksiin saatiin mukaan useita asiasta kiinnostuneita opettajia. Osallistujien palautteiden mukaan valmennukseen osallistuneet opettajat ovat siirtäneet opittuja asioita käytäntöön omassa työssään. Lisäksi hankeen valmennuksiin osallistuneet opettajat ovat toimineet hyvässä yhteistyössä keskenään ja kannustaneet toisiaan erilaisiin kokeiluihin sekä jakaneet avoimesti kokemuksiaan niin onnistumisista kuin epäonnistumisista. Tämän tyyppiset koulutukset luovat erinomaista pohjaa tiimiopettajuuden kehittämiseen.

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteisen koulutuskokonaisuuden rakentamista vietiin eteenpäin yhteiskurssilla, jossa uudenlaisen pedagogiikan käytäntöjä testattiin molempien koulujen opiskelijoille. Näistä kokeiluista saatuja tuloksia voidaan siirtää eteenpäin osaksi yhteisiä yrittäjyyden opintokokonaisuuksien kehittämistä korkeakouluissa.

Terwa-akatemia hanke osallistui aktiivisesti myös Oulun Startup ekosysteemin toimintaan, tehden yhteistyötä mm. Njetworkingin, OP Labsin, Business Kitchenin ja tapahtumien (kuten Polar Bear Pitching ja Startup Week) kanssa.

Hankkeen tavoitteet toteutuivat onnistuneesti ja hyviä käytäntöjä pyritään jatkossa aktiivisesti juurruttamaan ja edelleen kehittämään osaksi korkeakoulujen perustoimintaa.

Hankeen päättyessä Terwa-akatemiassa on perustettu kuusi osuuskuntaa ja useita niistä irtaantuneita spin-off-yrityksiä. Jatkossakin alueemme elinvoimaisuuden lisääminen edellyttää vastaavanlaista panostamista yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja siihen liittyvän osaamisen lisäämiseen.

Hankkeen päätteeksi haluamme kiittää kaikkia mukana olleita opettajia sekä yrityksiä. Teidän apunne hankkeen tavoitteiden toteuttamisessa on ollut korvaamattoman tärkeää.

Ville Kärkkäinen, projektipäällikkö ja Esa Anttila, lehtori

 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *