Kahvipöytäkeskustelujen kunnianpalautus

Oulun ammattikorkeakoululle (Oamk) on myönnetty laatuleima kuudeksi vuodeksi 22.3.2024 saakka. Laatuleiman myönsi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), kuten myös aikaisemmassa ulkoisessa auditoinnissa.

Oamkin laatukulttuurissa on keskeisintä kehittämisen ilmapiiri sekä yksilöiden ja yhteisön sitoutuminen laadukkaaseen toimintaan. Näiden osalta Karvi antoikin positiivista palautetta Oamkiin. Laatukulttuurista Karvi toteaa seuraavaa:

Vapaamuotoisia keskusteluja pidetään tärkeinä vaikutuskanavina ja korkeakoulussa vallitseekin innokas, keskusteleva ilmapiiri, jossa henkilöstö, sidosryhmät ja opiskelijat esittävät avoimesti erilaisia kehittämisehdotuksia. Kes­kustelemalla saatava palaute ei kuitenkaan ole osa ammattikorkeakoulun itsensä määrittelemää palautejärjestelmää, joten sille ei myöskään ole luotu systemaattista käsittelytapaa.

Oamkin auditointiryhmän puheenjohtaja Merja Heino totesi ulkoisen auditoinnin päätösseminaarissa 19.4, että ”konetekniikassa se yhteishenki oli ihan jotain ylitse muiden… ehkä se virallinen Oulun ammattikorkeakoulun järjestelmä ei ole katsottu tarpeelliseksi.”  Toisin sanoen konetekniikan opiskelijoiden ja opettajien erittäin hyvät välit ja sitä kautta tuleva sanallinen palaute toimii hyvin konetekniikan tutkinto-ohjelmassa, mutta kun sitä ei dokumentoida, se ei osa Oamkin laatujärjestelmää.

Karvi ehdottaakin, että ”korkeakoulun tulisi liittää sanallinen palaute osaksi koko korkeakoulun palauteprosessia ja -menetelmiä, jolloin sen dokumentointi ja hyödyntäminen tulisi varmistettua. ” 

Tätä ajatusta tukee myös aivotutkija Minna Huotilainen omassa blogissaan Nämä viisi asiaa kaipaavat kipeimmin muutosta suomalaisessa työelämässä. Hän korostaa työpaikan epävirallisia keskusteleluja tärkeäksi osaksi työn toimivuutta. Huovilainen toteaa seuraavaa:

Työpaikalla tarvitaan myös mukavia kokoontumistiloja, joissa työasioita voi pallotella epävirallisestikin työkavereiden kanssa. Kahvihuone on tietysti näistä tiloista tärkein. Se on kuin työpaikan hermokeskus, jossa tieto kulkee, hyvä mieli leviää ja onnistumisia jaetaan.

Hyvä kahvihuone ja siellä tapahtuvat satunnaiset kohtaamiset voivat tehostaa työtä yllättävän paljon. Tarvitaan vähemmän kokouksia ja vähemmän sähköpostipommitusta, jos asian voi ottaa rennosti puheeksi kahvihuoneessa.

Joten tätäkin taustaa vasten on olisi hyvä, että ennen seuraavaa auditointia saataisiin sanallinen palaute osaksi Oamkin laatujärjestelmää. Yksi hyvä käytänne voisi olla mielenkiintoisten kahvipöytäkeskustelujen dokumentointi Hyvät käytänteet -blogiin.

Mutta sitä ennen: kahvihuoneeseen lorvailemaan.

Seppo Pakanen, suunnittelija, Tietotuotanto